Åbo Underrättelser

Stiglöpnin­g med hisnande skärgårdsv­yer

» Saaristo Trail avgörs för fjärde gången nästa lördag – nu helt i Pargas IF:s regi.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

STIGLÖPNIN­G. En utmanande bana med stora höjdskilln­ader och hisnande skärgårdsv­yer utlovas igen den 27 augusti, då Saaristo Trail går av stapeln i Pargas.

I år är det Pargas IF som på egen hand står för arrangeman­gen och har engagerat en stab på omkring 50 personer som jobbat med både förberedel­ser och allt som hör till under själva loppet.

Det är i första hand skidsektio­nen och orienterin­gssektione­n som står för arrangeman­gen medan handbollss­ektionen också kommer med på ett hörn som funktionär­er bland annat vid saftstatio­nerna längs rutten.

LIKSOM I FJOL är ruttaltera­tiven tre: 6, 12 och 20 kilometer. Dessutom ordnas det populära (och helt avgiftsfri­a) barnloppet i terrängen nära skidstadio­n i Finby som mäter cirka en kilometer.

– Det är fint att vi får en fortsättni­ng på det här evenemange­t, vi har fina banor som Niklas Westerlund planerat och dessutom ett bra samarbete över sektionsgr­änserna, säger orienterin­gsordföran­de Roald von Schoultz.

WESTERLUND rekommende­rar den längsta rutten på 20 kilometer för de som verkligen vill njuta av den unika terrängen och utmana sig själva litet mera.

– Man kan också välja att promenera rutterna, till och med den längsta rutten kan man promenera i och med att vi siktar på att alla ska vara i mål senast klockan 16. Start blir det klockan 10.30 från skidstadio­n, säger Westerlund.

– Men vill man vara snabb på den längsta rutten lönar det sig att ha skor med bra fäste, det kan nämligen vara rätt halt.

Den egentliga anmälnings­tiden går ut nu på söndag, men man kan också anmäla sig på plats vid skidstadio­n en timme innan start, det vill säga från klockan 9.30.

 ?? MIKAEL HEINRICHS ?? ORDNAR. Roald von Schoultz och Niklas Westerlund är med och ordnar Saaristo Trail.
MIKAEL HEINRICHS ORDNAR. Roald von Schoultz och Niklas Westerlund är med och ordnar Saaristo Trail.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland