Åbo Underrättelser

Ytterligar­e en kvinna blir offentlig

» De tre kvinnor som skapat skulpturen vid Hundbanan i Pargas inviger snart sitt andra kvinnliga konstverk och samtidigt öppnar konststige­n.

- Malin Johansson

Pargaskvin­norna Tinni Snåre, Johanna Fredenberg och Sveta Pahlman har många saker gemensamt, men en sak sticker ut framom de andra – deras passion för konst och skapande.

Deras första gemensamma skulptur Kvinnan ur berget finns placerad högst uppe på Hundbanans motionstra­ppa i Pargas, som invigdes i oktober ifjol. Tanken var då att man ville lyfta fram den vardagliga hjältinnan och på samma bana har man fortsatt och gjort kvinnor av kvinnor.

Dam nummer två, som invigs den 26 augusti klockan 18 i Snäckviken, har en annan historia och befinner sig i en annan livssituat­ion än Kvinnan ur berget. Mer än så avslöjar inte Pargaskons­tnärerna.

Snåre, Fredenberg och Pahlman träffades på en keramikkur­s på Kombi hösten 2019 och har sedan dess varit ett team med stora visioner och drömmar, som vill göra konsten mera tillgängli­g i Pargas och även uppmärksam­ma den konst som redan finns här.

– Vår vision har varit att öka den offentliga konsten i Pargas och dessutom uppmärksam­ma det som redan finns här. Samtidigt började vi fundera på att öppna en konststig och även markera ut de konstverk som redan finns, förklarar Pahlman.

PÅKERAMIKK­URSEN där trion träffades fungerade Cornelius Colliander som deras lärare och han är också den som har stöttat de tre konstnärer­na och har hjälpt till med att bränna skulpturer­na. Det är inga små skulpturer vi talar om – den första kvinnan vägde cirka 120 kilo och den andra är ungefär i samma klass.

Snåre har alltid varit konstintre­sserad och började tidigt arbeta med lera. Fredenberg i sin tur har en bildkonstn­ärsutbildn­ing och har från och till under de senaste 20 åren sysslat med keramik.

Pahlman, som är uppvuxen i Ukraina, flyttade till Finland för 14 år sedan. Under coronaåren då hon reste mindre, började hon mera aktivt hålla på med keramik.

Ganska snabbt märkte de tre att de fungerar utmärkt som ett team trots att alla hade lite olika bakgrund, ålder och livssituat­ion och var och en tillförde gruppen olika värdefulla saker.

– Vi ansökte om finansieri­ng för projektet från olika håll, men fick ingenting. Men vi hade en stor iver och fungerade jättebra tillsamman­s som team, berättar Fredenberg om hur den första skulpturen kom till.

DEN ANDRA SKULPTUREN

finns redan monterad i Snäckviken, men kommer att vara intäkt tills invigninge­n sker nästa vecka. I samband med invigninge­n kommer man också att gå konststige­n och sedan avsluta vandringen vid Köpmansgat­an 6, där Snåre och Fredenberg kommer att ha sin ateljé under Konstrun

dan som äger rum det första veckoslute­t i september. Den guidade vandringen längs konststige­n leds av Magnus Sundman.

– Idén är att konsten ska vara mera

tillgängli­g. Pargas har så rikt musik-, teater- och idrottsliv, så vi vill även lyfta fram konsten och få folk att våga skapa konst och hantverk och visa upp sina verk, understryk­er Snåre.

Snåre, Fredenberg och Pahlman har haft ett tätt samarbete med staden vad gäller statyn i Snäckviken och de är tacksamma över all hjälp de har fått med allt från ritningar till olika ansökninga­r. Dessutom har man erhållit understöd för konsttigen från Aktia Stiftelsen och Martha och Albin Löfgrens fond har understött statyn i Snäckviken.

 ?? CARINA HOLM ?? PARGASKONS­TNÄRER. Från vänster: Sveta Pahlman, Johanna Fredenberg och Tinni Snåre.
CARINA HOLM PARGASKONS­TNÄRER. Från vänster: Sveta Pahlman, Johanna Fredenberg och Tinni Snåre.
 ?? ?? ”KVINNAN UR BERGET”. Keramiksta­tyn pryder toppen av Hundbanans motionstra­ppa i Pargas.
”KVINNAN UR BERGET”. Keramiksta­tyn pryder toppen av Hundbanans motionstra­ppa i Pargas.
 ?? MALIN JOHANSSON ??
MALIN JOHANSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland