Åbo Underrättelser

4000 posankabeb­isar tävlar i ån – du kan adoptera en!

Under Posankka Race tävlar 4000 badposanko­r för renare vatten.

- Aija Kaski.

På Åbodagen 18.9 kommer en av Åbos mest spännande tävlingar att avgöras igen, då 4000 numrerade badposanko­r släpps ut i Aura å och tävlar om att komma först i mål. Tävlingen görs ännu mera spännande av att personer eller företag kan adoptera en specifik anka och heja på den under tävlingens gång.

Det hela handlar förstås om Posankka race, ett välgörenhe­tseveneman­g där alla intänker tillfaller arbetet med en renare skärgård. Med hjälp av jippot vill arrangören Håll Skärgården Ren få stadsborna att uppmärksam­ma nedskräpni­ngen av vattendrag­en.

Föreningen har vid sidan av sitt avfallshan­teringsarb­ete också systematis­kt följt upp nedskräpni­ngsläget på stränderna.

Resultaten visar att skräpet kommer från många olika källor och tar sig mycket långt från de platser där det uppkommit.

MANKANDELT­A i medelinsam­lingsjippo­t genom att adoptera en egen posanka för 10 euro här: posankkara­ce.fi.

– I år har Posankan hunnit få 4000 små posankunga­r som nu saknar en egen vän av rena vattendrag. Det

som är nytt är att adopterare­n får själv välja till exempel sitt lyckonumme­r bland de nummer som är lediga, säger HSR:s verksamhet­sledare

Intäkterna från donationer­na styrs direkt till Håll Skärgården Rens arbete för renare vattendrag. Man får inte behålla sin adopterade posanka själv, utan de kommer att återanvänd­as varje år.

På Åbodagen 18.9 klockan 14 kan man komma och heja på posankorna som simmar i Aura å i Åbo centrum.

Exakt plats meddelas närmare. Tävlingsba­nan är inhägnad med bommar och har planerats i samarbete med Egentliga Finlands räddningsv­erk så att varenda tävlande posanka blir uppfiskad ur ån när tävlingen är över.

 ?? ARKIV/LEO WINTER ?? FLYTANDE ANKGRISAR. 4000 små posankor kommer att simma i ån på Åbodagen 18.9.
ARKIV/LEO WINTER FLYTANDE ANKGRISAR. 4000 små posankor kommer att simma i ån på Åbodagen 18.9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland