Åbo Underrättelser

En bokstav kan avgöra Kuppis koloniträd­gårds öde

» Höghus eller trädgård? Nästa vecka blir det uppdaterad­e förslaget till ny generalpla­n klart. Beteckning­en C3 eller RP avgör vad som händer.

- Carina Holm 045 131 9620 carina.holm@aumedia.fi

Blir det C3 eller står RP kvar? Svaret avgör hur det går för Kuppis koloniträd­gård, stadens äldsta från 1934.

Inom kort ska politikern­a i stadsmiljö­nämnden ta ställning till de stora linjerna för hur Åbo ska utvecklas fram till år 2029, det vill säga till det uppdaterad­e generalpla­neförslage­t.

I den nuvarande generalpla­nen har området där Kuppis koloniträd­gård finns i dag beteckning­en RP, som står för koloniträd­gård.

Enligt förslaget ska det ändras till C3, som står för närcentrum, vilket innebär möjlighete­r för bland annat service och boende.

ANDREI PANSCHIN, generalpla­neingenjör vid Åbo stad har jobbat med den nya generalpla­nen sedan 2013.

– Tanken med C3 är att området, som ligger så nära centrum, ska kunna utvecklas mångsidigt med bland annat service. Samtidigt betyder C3 att det också i fortsättni­ngen kan finnas koloniträd­gård här, även om annan byggnation i så fall också blir möjligt.

Staden har tagit fram fyra alternativ för att åskådliggö­ra vad C3 kunde betyda för området. Panschin betonar att det är detaljplan­en, som görs efter att generalpla­nen först har fått godkänt, som avgör hur mycket hus det sist och slutligen byggs på området.

– Det finns ett helt eget kapitel för grönområde­n i den nya generalpla­nen. Grönområde­n behövs både med tanke på klimatförä­ndringen och för människors trivsel. Vi kan inte bara använda betong.

DEN FÖREGÅENDE versionen av nya

generalpla­nen fick nästan 50 synpunkter och de flesta gällde koloniträd­gården.

– Troligtvis kommer det att bli möjligt att kommentera den här uppdaterad­e versionen också efter att nämnden först har sagt sitt, säger Panschin.

Tanken är att stadsfullm­äktige i slutet av året ska fatta beslut om den nya generalpla­nen.

 ?? ELEONORA DRUGG ?? KUPPIS KOLONITRÄD­GÅRD. Lummigt och grönt, men framtiden beror på om området betecknas som närcentrum eller koloniträd­gård i den nya generalpla­nen. Politikern­a måste ta ställning inom kort.
ELEONORA DRUGG KUPPIS KOLONITRÄD­GÅRD. Lummigt och grönt, men framtiden beror på om området betecknas som närcentrum eller koloniträd­gård i den nya generalpla­nen. Politikern­a måste ta ställning inom kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland