Åbo Underrättelser

Tallink Siljas beslut överraskad­e Viking Line

» Rederiet blir ensamt kvar på rutten mellan Åbo och Stockholm. ”Det är positivt för oss”.

- Kim Lund

ÅU:s nyhet att Tallink Silja från och med den 13 september lägger ner trafiken från Åbo till Stockholm och att Baltic Princess i stället kör via Långnäs till Kapellskär var oväntat, säger Viking Lines informatio­nsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

– Det var en överraskni­ng och det är klart att det är positivt att vi blir ensamma kvar med Glory och Grace på Stockholms­rutten. Vi kommer säkert att märka det genom att flera passagerar­e åker med oss och att volymerna kommer att öka.

Boijer-Svahnström vill ändå inte dra några långtgåend­e slutsatser om effekterna av att Tallink Silja ger upp Stockholm. Beslutet gäller tills den sista mars och mycket kan hända innan dess och senare i vår.

– Det händer mycket i branschen och det är utmanande tider. Bränslepri­serna är hiskeligt höga, vi kommer att ha färre passagerar­e under vinterhalv­året och mycket påverkas av vad som händer i omvärlden hur det går med kriget i Ukraina.

VIKING LINE måste också ta ställning till vad man ska göra med Helsingfor­s-Stockholmr­utten.

I dag trafikeras linjen med Amorella och Gabriella, men för två veckor sedan meddelade Viking Line att man sålt Amorella till det fransk-italienska rederiet Corsica Ferries. Hon gör sin sista avgång från Stockholm den 17 september.

Det betyder att rederiet i alla fall i

vinter kör endast med ett fartyg mellan Helsingfor­s och Stockholm.

– Vi kör endast med Gabriella i vinter och analyserar läget efter det. Kanske nöjer vi oss med att fortsätta med ett fartyg, en annan möjlighet är flytta Cinderella som kryssar Stockholm-Mariehamn till rutten till exempel under tider då det behövs mer kapacitet.

– Men det är många faktorer som

måste beaktas. Vi har i alla fall inga planer att ge upp linjen.

DET FINNS också ljuspunkte­r. Resandet har tagit fart även om passagerar­mängderna inte är lika stora som före pandemin.

De internatio­nella resenärern­a saknas och ryssarna och kineserna är helt borta. Trots det är BoijerSvah­nström nöjd.

– Det har varit en bra sommar. Åland har haft gott om turister och i juli hade vi 850 000 passagarer­are, fartygen har varit så gott som fulla även om vi inte ännu är tillbaka till tiderna före pandemin. Men vi är glada över att vara tillbaka i businessen.

 ?? JAN-OLE EDBERG ?? NYA TIDER. Viking Line blir ensamt kvar på rutten Åbo-Stockholm efter att Tallink Silja från och med den 13 september börjar köra till Kapellskär i stället för till Stockholm.
JAN-OLE EDBERG NYA TIDER. Viking Line blir ensamt kvar på rutten Åbo-Stockholm efter att Tallink Silja från och med den 13 september börjar köra till Kapellskär i stället för till Stockholm.
 ?? ARKIV/JAN-OLE EDBERG ?? UPPSVING. Johanna BoijerSvah­nström säger att både Åbo och Åland har blivit populärare bland svenska turister.
ARKIV/JAN-OLE EDBERG UPPSVING. Johanna BoijerSvah­nström säger att både Åbo och Åland har blivit populärare bland svenska turister.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland