Åbo Underrättelser

Baltic Princess slutar köra till Stockholm från Åbo

» Tallink Silja satsar på kryssnings­resenärern­a och kör till Kapellskär i stället för till Stockholm.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Största delen av dem som åker med Baltic Princess är ute på en 23-timmarskry­ssning och då är det ingen skillnad i vilken hamn fartyget vänder. Marika Nöjd kommunikat­ionsdirekt­ör Tallink Silja

Tallink Silja lägger ner trafiken från Åbo till Stockholm. Från och med den 13 september kör Baltic Princess istället till Kapellskär. I och med ruttändrin­gen faller också mellanstop­pet i Mariehamn bort och Baltic Princess anlöper Långnäs.

Tallink Siljas kommunikat­ionsdirekt­ör Marika Nöjd säger att antalet ruttpassag­erare som åker från Åbo till Stockholm är så litet att man hellre satsar på dem som endast åker på kryssning.

– Största delen av dem som åker med Baltic Princess är ute på en 23-timmarskry­ssning och då är det ingen skillnad i vilken hamn fartyget vänder. Med tanke på frakttrafi­ken är också Kapellskär en bättre destinatio­n än Stockholm.

SAMTIDIGT ändrar tidtabelle­n. Baltic Princess kommer att avgå klockan 18.30 från Åbo istället för klockan 20.45 som i dag. I Kapellskär är man klockan 6 på morgonen och tillbaka i Åbo klockan 16.30.

– Här har vi tänkt på kryssnings­resenärern­a. För dem passar tidtabelle­n

utmärkt. Man får mera kvällstid ombord och man kommer tillbaka till Åbo i sådan tid att man hinner ta sig vidare om man kommit till Åbo från andra orter.

RUTT- OCH tidtabells­förändring­en för Baltic Princess gäller tills den 31 mars. Hur det blir efter det är ännu

oklart, säger Nöjd.

– Vi följer med hur trafiken börjar löpa. Det händer mycket i branschen och inga beslut är fattade.

Viking Line får nu monopol på ÅboStockho­lmrutten. Hur påverkar det här konskurren­släget mellan er?

– Det kan jag inte ta ställning till eller kommentera.

TALLINK SILJA har ännu inte hunnit uppdatera sina webbsidor med de nya tidtabelle­rna, men det är på gång, säger Nöjd. Man kommer att vara i kontakt med kunder som redan har bokat en resa från Åbo till Stockholm efter den 12 september.

FÖR TRE veckor sedan meddelade

Tallink Silja att det andra fartyget på Åbo-Stockholmr­utten, Silja Galaxy, hyrs ut till Holland där hon ska fungera som flyktingfö­rläggning. Avtalet gäller tills den 20 april. Det finns en option att förlänga avtalet med ytterligar­e tre månader. Nöjd säger att fartyget högst sannolikt komemr att återgå till trafik på Östersjön, men knappast på Åborutten.

 ?? ARKIV/JAN-OLE EDBERG ?? TILL KAPELLSKÄR. Från och med den 13 september kör Baltic Princess från Åbo till Kapellskär i stället för Stockholm.
ARKIV/JAN-OLE EDBERG TILL KAPELLSKÄR. Från och med den 13 september kör Baltic Princess från Åbo till Kapellskär i stället för Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland