Åbo Underrättelser

Skärgårdsv­ägen en utmaning för cykelturis­terna – ”Det känns inte speciellt tryggt”

»För cyklande barnfamilj­er kan den smala och livligt trafikerad­e Skärgårdsv­ägen vara riskfylld. Familjen Maunu anser att en cykelväg skulle vara välkommen.

- Tuuli Meriläinen tuuli.merilainen@aumedia.fi

Klockan närmare sig fem på eftermidda­gen och biltrafike­n har blivit livligare. Skärgårdsv­ägens cykelturis­ter märker också av det, och det händer regelbunde­t att bilisterna inte har tålamod att vänta med att köra förbi och passerar cyklistern­a, trots mötande trafik. De flesta cykelturis­terna är vuxna, men familjer med barn i vagn eller som cyklar själva förekommer. Den finsk-tyska familjen Maunu från Bayern startade på morgonen från Mossala och är nu på väg mot Nagu kyrkbacke med jämn fart och i längdordni­ng. Längst bak cyklar Mikko och Katharina Maunu. Barnen Jussi, 11 år, Jonna, 10 år, och Jaakko, 8 år, är redan vana cyklister. I Tyskland har de cyklat långa sträckor, till exempel från Augsburg till Frankfurt, en sträcka på över 300 kilometer.

– Också Jaakko, vår yngste, kan cykla upp till 80 kilometer på en dag, berättar Mikko Maunu.

Familjen startade i Åbo och har cyklat skärgården­s ringväg via Gustavs och Iniö. Att vägen var smal redan på Houtskär störde dem inte eftersom biltrafike­n där var så liten. Men nu på Nagu har föräldrarn­a Maunu inte varit lika nöjda. En cykelväg skulle definitivt vara bra, trots att allt för dem har gått bra och utan några farosituat­ioner.

Familjen har sovit i tält under sin färd, och det är bara om det lovas sämre väder i flera dagar som de bokar övernattni­ng inomhus. Så ett önskemål för Nagu skulle vara flera campingpla­tser. Efter en stunds diskussion rullar familjen vidare mot Gammelgård.

– Det känns inte speciellt tryggt. Om det nu ens skulle finnas en vägkant, säger Mikko Maunu.

 ?? TUULI MERILÄINEN ?? VANA CYKLISTER. Katharina (bakom t.v.) och Mikko Maunu samt barnen Jaakko (t.v.), Jonna och Jussi startade i Åbo 5 augusti och har cyklat via Gustavs och Iniö till Nagu.
TUULI MERILÄINEN VANA CYKLISTER. Katharina (bakom t.v.) och Mikko Maunu samt barnen Jaakko (t.v.), Jonna och Jussi startade i Åbo 5 augusti och har cyklat via Gustavs och Iniö till Nagu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland