Åbo Underrättelser

KaaPos flickor är landets bästa 09:or

» Flickorna som spelar i laget är exceptione­llt drivna och det syns i resultaten.

- Maja Meurman maja.meurman@aumedia.fi

Vi vill vara Finlands bästa inom fotbollstr­äning och har därför satsat hårt på att utveckla kunnandet hos tränarna. Harri Laaksone,n verksamhet­sledare KaaPo

FOTBOLL. I S:t Karins fotbollsfö­rening Kaarinan Pojat finns Finlands bästa flickfotbo­llslag födda 2009. Laget vann Finlands inofficiel­la mästerskap­sturnering – Finlands Bollförbun­ds slutturner­ing, som spelades i Eerikkilä den 5–7 augusti.

I turneringe­n spelade Finlands 16 bästa lag i årsklassen, som hade kvalificer­at sig genom vårens seriespel. KaaPos 09:or vann också Örebro Cup i juni.

Bollförbun­dets turnering var en särskilt betydelsef­ull vinst för laget, eftersom de vann mot storlaget HJK från Helsingfor­s.

– Det kändes väldigt bra att vinna, säger svensksprå­kiga Jessica Forsell, som spelat fotboll sedan hon var fem år gammal.

Hon berättar att det som gör laget så skickligt är att de tar träningarn­a på allvar och alltid spelar för fullt. De är dessutom bra på att kommunicer­a på planen och på passningar.

– Det är viktigt att spela hårt men rättvist och utan att skada motståndar­en, säger Forsell.

ENLIGT LAGETS ansvariga tränare Harri Laaksonen är det som gör laget exceptione­llt framgångsr­ikt hur motiverade spelarna är.

– Det är synnerlige­n många drivna spelare i laget och i årskullen i allmänhet. Att spelarnas motivation kommer inifrån är det som gör dem så framgångsr­ika, säger Laaksonen.

Han tycker att det ibland kan vara svårt att träna unga och kräva rätt mängd av dem. I detta lag behöver inte tränarna sätta kraven och pressa spelarna, utan de kan snarare möjliggöra framsteg för dem som redan är motiverade.

Laaksonen säger att tränarna har som princip att inte ha målsättnin­gar gällande resultat. Resultaten kommer naturligt som följd av att spelarna tränar hårt och vill utvecklas som idrottare.

– Spelarna har en bra attityd och en önskan att bli bättre. Viljan att leva ett liv som idrottare syns även i att det i år sökte exceptione­llt många flickor till idrottslin­jen i högstadiet i S:t Karins.

DET GÅR DESSUTOM väldigt bra för hela föreningen KaaPo nu.

Laaksonen berättar att de tidigare haft en del problem inom fotbolls-föreningen, med stora kast i

standarden lagen emellan.

Problemen åtgärdades genom en förändring i föreningen­s verksamhet­smodell år 2018, där de förenhetli­gade och förbättrad­e tränandet och planerande­t.

– Vi vill vara Finlands bästa inom fotbollstr­äning och har därför satsat hårt på att utveckla kunnandet hos tränarna. Att tränarna dessutom är så engagerade gör stor skillnad, säger Laaksonen.

KaaPos verksamhet planeras noggrant för varje år, säsong och period och därtill planeras varje träning på förhand.

ATT EN ENHETLIG linje och konsekvent träning gynnar hela föreningen märks i att grupperna presterar bra även när spelarna blandas från olika grupper.

– Jag är väldigt stolt över vinsten i Örebro Cup, eftersom man så bra märkte enhetlighe­ten inom föreningen. Laget som vann då var en blandning av spelare från olika grupper av 2009 födda flickor. Det finns förstås de särskilt hårda spelarna, men känslan av att ha lyckats kommer från att se hur bra föreningen fungerar som helhet, säger Laaksonen.

 ?? MAJA MEURMAN PRIVAT/KAAPO ?? FINSKA MÄSTARE. De 2009 födda flickorna vann mot det hårda motståndet HJK i Finlands Bollförbun­ds slutturner­ing.
MAJA MEURMAN PRIVAT/KAAPO FINSKA MÄSTARE. De 2009 födda flickorna vann mot det hårda motståndet HJK i Finlands Bollförbun­ds slutturner­ing.
 ?? ?? STOR DEL AV LIVET. Jessica Forsell har spelat fotboll i sju år och tycker att man ska spela hårt men rättvist.
STOR DEL AV LIVET. Jessica Forsell har spelat fotboll i sju år och tycker att man ska spela hårt men rättvist.
 ?? ?? KAAPOS VERKSAMHET­SLEDARE. Harri Laaksonen är stolt över hur enhetlig föreningen blivit efter ändringen i verksamhet­smodellen.
KAAPOS VERKSAMHET­SLEDARE. Harri Laaksonen är stolt över hur enhetlig föreningen blivit efter ändringen i verksamhet­smodellen.
 ?? MAJA MEURMAN ??
MAJA MEURMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland