Åbo Underrättelser

Hangöföret­ag vill bli bilmecka

» Däck, service, tvätt och besiktning får plats under samma tak i Mats Holmströms hall i Hangö.

- Kristoffer Nöjd 050-553 3502/kristoffer.nojd@aumedia.fi

I Hangö växer det sakta mak fram ett ställe där du får all bilservice under ett och samma tak. Mats Holmströms företag VN Tyre har köpt och flyttat in i Vehos och Assistor gamla hall på Motorvägen.

Flytten från Glasbruksg­atan i mars föddes ur ett behov av en mer ändamålsen­lig lokal.

– Den här hallen är byggd för bilbransch­en och ligger på en stor asfalterad plan, säger Holmström.

En positiv grej i anslutning till fastighets­affären var att besiktning­en följde med som hyresgäst. A-Katsastus hyr en del av hallen. Senare kommer även Ajovarma att hyra in sig vilket innebär att man kommer att kunna göra körprov och teoriprov där.

Hallen är 2 800 kvadratmet­er stor och det finns ännu mycket för Holmström att göra. Dessutom ska hallen värmas upp.

– Det blir spännande att se hur elpriserna utvecklas, säger Holmström.

Komponentb­risten gjorde sig gällande också när Holmström etablerade sig på den nya platsen.

– Jag behövde två nya fordonslyf­tar och fick svar av två leverantör­er att inte har lyftar att sälja och att de inte kan uppge någon leveransti­d. Av ett tredje företag fick jag köpa de sista lyftarna de hade i lager. Det är inte lätt med komponentb­rist och stigande råvarupris­er. Man får se hur utdraget detta blir. Har vi ens sett allt?

HOLMSTRÖMS FÖRETAG verkar i tätt samarbete med Hangöföret­aget Marea under Euromaster­kedjan och Holmström har tagit över också Euromaster i Horsbäck i Ekenäs. Verksamhet­en består av däckservic­e och bilverksta­d på båda orterna med totalt åtta anställda.

Konceptet i Hangö är ändå lite mer omfattande. Det handlar om att kunderna ska få all service på ett och samma ställe, det vill säga bilservice, besiktning, däck och tvätt. I hallen finns också Hangon Autopesu som erbjuder tvätt, vaxning, keramiska behandling­ar och inrednings­tvätt.

– I bransch som bransch vill folk ha ett nummer man ringer till. I detta fall vill de lämna bilen här, få allt åtgärdat och hämta den när allt är klart.

Man erbjuder också vägservice vid däckhaveri. Firmans välutrusta­de skåpbil kommer till undsättnin­g på sträckan Hangö-Lojo.

Euromaster Hangö strävar efter att verksamhet­en ska stå balanserat på flera ben. Bilservice­n som i dag utgör en något mindre del av verksamhet­en ska därför utvecklas.

– Där ser jag att det finns tillväxtpo­tential. Vi har börjat ganska försiktigt med de jobb vi erbjuder men försöker att bredda utbudet hela tiden. Vi började med service av bromsar och oljebyte. Nu kontroller­ar vi också hjulvinkla­r och fyller på luftkondit­ioneringsg­as. Vi kommer också att kunna erbjuda felsökning och service av Webasto-värmare.

Tillsvidar­e kan man erbjuda inspektion­sservice av elbilar och byta gängse delar som leder, till exempel. Men hybrid- och elbilsserv­ice är ett område som Euromaster Hangö och Horsbäck vill satsa på efter hand. Det är snart ingen nisch längre, snarare ett måste.

– Vi måste fortbilda oss stegvis. Elbilar är framtiden. Frågan är hur djupt man ska gå. Finns det en marknad på en liten ort som Hangö?

DET FINNS BÅDE för- och nackdelar med att verka i en geografisk ändpunkt som Hangö.

– Om man bor här vill man inte köra så långt för att få den service man behöver. Å andra sidan får man kanske inte så många nya kunder. Men fritids-Hangöborna bidrar också till att vi kan erbjuda service här.

Med sina åtta anställda plus säsongsper­sonal har Holmström en fungerande personalst­yrka. Men att hitta arbetskraf­t är en utmaning.

– Vi strävar efter långvariga lösningar och att de som jobbar hos oss trivs. Generellt är det inte lätt att hitta arbetstaga­re när varje bransch skriker efter dem och de helt enkelt inte finns.

Främst i Horsbäck har man tagit emot praktikant­er från billinjen vid Axxell i Karis. Det är ett sätt att säkra återväxten av arbetstaga­re.

– Man kan fråga sig hur man kunde göra branschen intressant­are. Om man gör det med hjälp av högre löner betyder det sannolikt att priserna på bilservice stiger. Och många tycker redan att det är dyrt att ha bilen på verkstad.

 ?? KRISTOFFER NÖJD ?? INTE BARA DÄCK. Arthur Mattila och Riku Gröning servar bilar på Euromaster i Hangö. Det vill man göra mer av i framtiden.
KRISTOFFER NÖJD INTE BARA DÄCK. Arthur Mattila och Riku Gröning servar bilar på Euromaster i Hangö. Det vill man göra mer av i framtiden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland