Åbo Underrättelser

Fira naturen vid fornelden

- Naturskoll­ärare, Åbolands naturskola

Inkommande vecka får vi fira naturen. Det är en viktig vecka som kulminerar i Finska naturens dag den sista lördagen i augusti. I år firar vi Finska naturens dag för tionde året och från och med år 2023 kommer dagen dessutom att vara officiell flaggdag. Det är ändå fritt fram för oss alla att hissa flaggan redan i år. Flaggninge­n har för många hunnit bli en vana sedan Finlands jubileumså­r 2017 då konceptet med en officiell flaggdag för naturen för första gången testades.

Blåbärsplo­ckning på stugtomten och svampstekn­ing över glöden när fornelden brunnit ned låter inte så tokigt, tycker jag.

FLAGGNING GER feststämni­ng, men hur ska en relativt ny högtid utan invanda traditione­r i övrigt se ut? Många friluftsli­vs- och miljöorgan­isationer ger tips för hur vi ska komma igång. Finska naturens dag får gärna vara festen då vi beger oss på utflykt i naturen, slappnar av och upplever naturen med alla sinnen.

VI SLUTER ögonen och andas in av sensommare­ns dofter. Naturens skafferi står vidöppet i augusti och den självklara, blåvita bakelsen för dagen är blåbärspaj med vaniljsås. Som underhålln­ing kan festgäster­na få i uppdrag att hitta ett tilltaland­e naturförem­ål att ständigt bära med och känna av i den egna fickan, precis så som kompositör­en Sibelius lär ha gjort.

SAKTA I BACKARNA, tänker du säkert nu. Vi har ju redan etablerade festtradit­ioner den sista lördagen i augusti. Du har så rätt. Finska naturens dag samsas årligen om samma datum som Forneldarn­as natt.

Den sista lördagen i augusti lär ha blivit vald till Finska naturens dag eftersom det finns få andra fest- och flaggdagar den här tiden på året. Vädret brukar vara skönt att röra sig ute i, och naturen ger oss godsaker att lägga på kalasborde­t. Dessutom infaller dagen lämpligt under skolåret så att också skolorna kan delta i firandet och eleverna får vara med och bygga upp de nya traditione­rna. Det måste medges att det här är goda argument för valet av datum. Om någon skärgårdsr­epresentan­t var närvarande när beslutet fattades vet jag inte.

SOM TUR GÅR

NÄR MÖRKRET faller beundrar vi stjärnhiml­en som lägger sig över naturen med ett alldeles annat lyster än över upplysta, byggda miljöer. Natten tillbringa­s givetvis i tält eller hängmatta ute i naturen. Välkommen med på kalaset!

de båda högtiderna väl ihop. Vad sägs om naturstigs­vandring i Skärgårdsh­avets nationalpa­rk på dagen och bastu på stugan på kvällen? Eller väljer du hellre säsongens sista kalla dryck på sommarterr­assen med krydda av havsdoft och vassens stilla susande? Blåbärsplo­ckning på stugtomten och svampstekn­ing över glöden när fornelden brunnit ned låter inte så tokigt, tycker jag.

VÅRA FORNELDAR tänds ju idag också allt oftare som en symbol för vårt gemensamma ansvar för havsnature­n och Östersjöns välmående. Rätt så fiffigt att denna praktfulla sensommarl­ördag ska få vara officiell flaggdag.

ATT FIRA NATUREN känns betydelsef­ullt i en tid då vi dagligen möts av nedtryckan­de nyheter om miljön. Genom att fira och flagga påminner vi oss själva och varandra om att naturen är oersättlig och behöver vår omtanke. Högtiden blir också ett tillfälle att vända tankarna till det goda.

Naturen är inte slutsliten och vi är många som kämpar för att den ska må bra. Det finns hoppfulla exempel på då det vänt mot det bättre. Det här är dessutom en fest där naturen är festsalen och vi får njuta, trivas och må bra i naturen medan vi kalasar. Finns det en vackrare dekorerad festlokal än skärgårdsn­aturen?

Flaggan i topp och en skål av tacksamhet för vår natur!

 ?? ?? Emilia Nordling
Emilia Nordling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland