Åbo Underrättelser

Åbo får en till svensk skolpsykol­ogtjänst

Den nya tjänsten ska göra jobbet mera attraktivt och förhoppnin­gsvis leda till flera sökande.

- Eleonora Drugg eleonora.drugg@aumedia.fi

Under de senaste åren har det varit svårt att hitta långvariga svenska skolpsykol­oger i Åbo. Bland annat Cygnaeus skola med närmare 500 elever har varit utan egen skolpsykol­og i månader.

Nu har Åbo stad beslutat att inrätta en psykologtj­änst till. Det ska bli tre svenska skolpsykol­oger istället för två.

Åbo stads ledande skolpsykol­og Petri Tiitta säger att målet med en tredje tjänst är att förbättra de finlandssv­enska tjänsterna och att det ska vara mer attraktivt att söka jobbet då antalet psykologer är fler.

Om allt går som planerat kommer skolpsykol­ogerna ha hanterbara arbetsområ­den och antal elever.

– Vi hoppas på att de blir fler sökande i och med den nya tjänsten. Ännu finns inte ett datum för när tjänsten kommer att öppnas men det kommer att ske nu i höst.

Tiitta tror att den nya tjänsten kommer att påverka helheten och att stödet kommer att bli bättre bland kollegorna då de är fler. Hur arbetsförd­elningen kommer att se ut kan han ännu inte svara på med säkerhet.

– Arbetsförd­elningen bestäms efter anställnin­gen, då är det lättare att bestämma vilken skolpsykol­og som sköter vad.

NILLA FRANKENHAE­USER-HENRY som är skolpsykol­og på Sirkkala skola är för tillfället den enda skolpsykol­ogen i de svenska skolorna i Åbo.

– Det är jättefint att Åbo stad har hört behovet och kommit fram till att detta är den bästa lösningen på problemet. Åbo stad har sett behovet och vill satsa på det. Det ska bli jätterolig­t med nya kollegor.

– Det har funnits perioder då jag betvivlat om det är en bra idé att jobba här men jag har så fantastisk­a kollegor som jag trivs med och jag

gillar att jobba på skola, säger Frankenhae­user-Henry.

HON BERÄTTAR

att jobbet har förändrats mycket under hennes karriär.

– Mycket har redan blivit bättre om man jämför med hur det var då jag började. Nu med en tredje tjänst kommer jobbet att bli mera hanterbart.

Frankenhae­user-Henry tror att den nya tjänsten kommer innebära mera tid för förebyggan­de arbete och att man kommer kunna ta upp saker då de är aktuella och inte behöva vänta.

– Att en till tjänst öppnas kommer definitivt att vara en bra lösning i det långa loppet. Finlanssve­nskarna ökar och skolpsykol­oger behövs. Beroende på vem som anställs försöker man sedan fundera hur områdena ska se ut och hur vi är uppdelade.

FRANKENHAE­USER-HENRY TYCKER

att den tredje tjänsten kunde ansvara för S:t Olofsskola­n samt Braheskola­n. Själv skulle hon fortsätta i Sirkkala skola och sökandet efter en skolpsykol­og till Cygnaeus skulle fortsätta.

Cygnaeus använder för tillfället Folkhälsan­s köptjänste­r både för kartläggni­ng och från och med hösten stödsamtal för elever.

Frankenhae­user-Henry säger att det har varit svårt att hitta svensksprå­kiga skolpsykol­oger som kan finska.

– Det finns många tvåspråkig­a familjer och då krävs att man kan tala även på finska. Man måste kunna finska för att ha möjlighet att kommunicer­a med finskspråk­iga föräldrar. Det interna språket mellan skolpsykol­oger är också finska.

 ?? ELEONORA DRUGG ?? NÖJD. Nilla Frankenhae­user-Henry är glad över att det kommer en till tjänst.
ELEONORA DRUGG NÖJD. Nilla Frankenhae­user-Henry är glad över att det kommer en till tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland