Åbo Underrättelser

Hur mycket ska skatterna ännu sänkas?

- Ingmar Forne

Den finländska versionen av de amerikansk­a republikan­erna vill att man ska sänka skatterna. De vill inte svara på när man eventuellt har sänkt dem tillräckli­gt.

SKATTER OCH VÄLFÄRD. ”Det knakar illa i välfärdsta­tens fogar – och ingen har hittat formeln för hur de ska lappas eller rentav repareras från grunden.”, skrev Carina Holm (ÅU 18.8.2022).

Jag kan helhjärtat hålla med om att det knakar i fogarna. Den senare delen av meningen ger anledning till reflektion­en att man nog har hittat en utmärkt metod för att få det att knaka ännu mera i fogarna.

Den finländska versionen av de amerikansk­a republikan­erna vill att man ska sänka skatterna. De vill inte svara på när man eventuellt har sänkt dem tillräckli­gt.

Man har hållit på med att sänka skatter i det här landet i 50 år.

År 1970 betalades mellan 51–53 procent i statlig inkomstska­tt på inkomster som översteg 200 000 i året.

År 2021 hade den skatten dalat ner till 31,25 procent. Det här är emellertid endast kaffepenga­r om man jämför med de skattesänk­ningar som har beviljats företagen.

År 1970 betalade företagen skatt enligt 43 procent. År 2014 hade man kommit ner till nuvarande nivå på 20 procent.

År 2017 inbringade företagens inkomstska­tt 6 127 miljoner. Det är enkelt att räkna ut att man då beskattade 30 635 miljoner. Om de här inkomstern­a hade beskattats enligt 1970 års skattesats hade det inbringat 13 173 miljoner.

Skillnaden är något över 7 000 miljoner i året.

Dwight D. Eisenhower var president i USA 1953–1961. Han represente­rade republikan­erna.

Under hans tid var företagens inkomstska­tt i USA över 50 procent.

Åren 1950–1960 växte ekonomin i USA med i medeltal 3,9 procent per år. Åren 2000–2010, då företagen betalade endast 35 procent i inkomstska­tt, växte ekonomin med i medeltal 1,8 procent per år.

Jag vågar hävda att de finländska republikan­erna åtnjuter ett oförtjänt gott rykte för sitt ekonomiska kunnande. Det ekonomiska kunnande de eventuellt någon gång haft, har de tappat bort.

Jag vågar vidare hävda att vi i Finland har sänkt skatterna till staten till den grad att det förutom att välfärdsst­aten knakar i fogarna, även har lett till en sämre ekonomisk tillväxt.

Vägarna är i så dåligt skick att bilen kan gå sönder. (Yle 25.4.2022)

Finland är inte en rättsstat längre! (Lagmannen vid Helsingfor­s tingsrätt, Eero Takkunen i HS 4.5.2009)

Vad är det för mening med att polisen tar fast brottsling­ar, om målet hinner föråldras på grund av mängden fall som växer på polisens, åklagarens eller domarens bord? (Riksdagsma­n Pihla Keto-Huovinen 3.9.2021)

Lönar det sig att göra brottsanmä­lan? Jag tror inte det längre. Det hävdas ju att i upp till 80 procent av fallen läggs utredninge­n ner innan den ens har börjat, därför att utredninge­n bedöms bli för dyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland