Åbo Underrättelser

Jurister dömda för missbruk av förtroende­ställning

» Villkorlig­a fängelsest­raff och 300 000 euro i skadestånd i den nymanska härvan.

- Kristoffer Nöjd 050 553 3502/kristoffer.nojd@aumedia.fi

Juristen R. Kenneth Wrede dömdes på torsdagen för två fall av grovt bokförings­brott under åren 2012– 2016 till 1 år och 9 månader villkorlig­t fängelse. Juristen Heikki Leisvuori dömdes till 1 år och 2 månader villkorlig­t fängelse för två fall av missbruk av förtroende­ställning under motsvarand­e tidsperiod. Han ska också betala 300 000 euro i skadestånd till Trygwe Och Hjördis Nymans Stiftelse.

WREDE ON HAR fungerat som ordförande i styrelsen för Trygwe och Hjördis Nymans Stiftelse. Leisvuori har varit medlem i styrelsen. Stiftelsen grundades på 1980-talet för att bevara paret Nymans gård Kofverhag på Hangö udd.

Stiftelsen­s styrelse byttes ut våren 2000 då det kom fram att stiftelsen­s tidigare ordförande Alf Tilgmann hade misskött stiftelsen och det nymanska arvet.

Då tog R. Kenneth Wrede över som ordförande. Leisvuori skötte Alf Tilgmanns dödsbos konkursbo

från 2003 framåt och blev i samma veva ombedd av Wrede att bli medlem av styrelsern­a för Trygwe Och Hjördis Nymans Stiftelse Sarfvik-Nymans Stiftelse som sedermera har fusionerat­s till en stiftelse.

I GRUNDEN HANDLAR fallet om att Wrede fakturerat oskäligt mycket och att Leisvuori godkänt detta.

I augusti 2016 fakturerad­e Wrede till exempel 1 200 euro för fyra timmars arbete som bestod av att förbereda en middag för jaktsällsk­apet och delta i den samt olika uppdrag

och inspektion­er på gården.

Enligt tingsrätte­n har Wrede i bokföringe­n för Trygwe Och Hjördis Nymans Stiftelse uppgett felaktiga eller vilseledan­de summor till ett värde av 548 540 euro.

Tingsrätte­n har bland annat tagit ställning till om Wredes advokatarv­oden varit skäliga. Wrede har som mest fakturerar 350 i timmen exklusive moms medan tingsrätte­n anser att den skäliga summan hade varit 220 euro i timmen. Tingsrätte­n anser att uppdragen varit ganska normala juristuppd­rag. Wrede

har fakturerat Alf Tilgmanns dödsbo för 244 325 när den skäliga summan hade varit 123 937 euro för 563 timmars arbete.

Tingsrätte­n anser att de felaktiga eller vilseledan­de uppgiftern­as antal har varit betydande och det har handlat om stora summor.

Tingsrätte­n anser också att gärningarn­a kan anses ha pågått länge eftersom de sträcker sig över fyra räkenskaps­perioder.

 ?? KRISTOFFER NÖJD ?? KOFVERHAG GÅRD. De dömda juristerna har fakturerat oskäligt mycket för aktivitete­rna på gården.
KRISTOFFER NÖJD KOFVERHAG GÅRD. De dömda juristerna har fakturerat oskäligt mycket för aktivitete­rna på gården.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland