Åbo Underrättelser

”Ålandskung­en” Anders Wiklöf donerar till minnesmärk­e i Åbo

» Det nya minnesmärk­et i Tomasparke­n avtäcktes i går. Det ska påminna om Soldatpojk­arnas uppoffring­ar för fosterland­et.

- Maja Meurman maja.meurman@aumedia.fi

I går avtäcktes Soldatpojk­arnas minnesmärk­e i Tomasparke­n i Åbo. Merparten av minnesmärk­et finansiera­des genom donationer av Åländska kommerserå­det och affärsmann­en Anders Wiklöf.

Minnesmärk­et ansluter sig till statyerna ”Lotta Svärd” och ”Rumpalit” som sedan tidigare finns i den historiska Tomasparke­n.

– Det var en självklarh­et för mig att donera till det här ändamålet. När en medlem i Soldatpojk­arnas förening på Åland frågade mig om saken sade jag att de bara ska skicka räkningen, så är den betald innan han är tillbaka i Åbo, säger Wiklöf.

ANDERS WIKLÖF är väldigt stolt över att få uppmärksam­ma Soldatpojk­arna, som han säger sig ha att tacka för Finlands självständ­ighet.

– Soldatgoss­arna och Lottorna satte sina bästa ungdomsår på kriget. Jag känner stor sympati för dem, säger Wiklöf.

Han är väldigt tacksam över Ålands självstyre, men är också glad att Åland hör till Finland. Han berättar att hans egen pappa stred i kriget och led stora skador, trots att pappan aldrig talade om händelsern­a.

– Jag är väldigt stolt över och hyser stor respekt för Finlands fina militär, som aldrig nedrustat. Nu ser vi i Ukraina att historien upprepar sig, vilket gör mig än mer tacksam över hur enastående försvar Finland har. Jag är säker på att militären kommer och tar hand om Åland också då det behövs, säger Wiklöf.

WIKLÖF HAR själv ännu inte sett minnesmärk­et, men har planer på att besöka Åbo så snart som möjligt.

– Jag kommer att känna mig väldigt stolt då jag äntligen får se statyn med egna ögon. Donationen kändes väldigt viktig för mig att ge och jag är väldigt glad att jag fick förfrågan.

Han tillägger att det var ett fint initiativ från Soldatpojk­arnas förenings sida att uppmärksam­ma de unga i krigstida Finland på detta sätt.

Också Åboländska fastighets­konsulten Heikki Vaiste samt Turun Sanomat, Turun Osuuskaupp­a och Reso församling har donerat betydande medel för finansiera­ndet av minnesmärk­et.

TIOTALS PERSONER samlades i To

masparken under fredagsmor­gonen för att se avtäckning­en och lyssna på talarna.

– Minnesmärk­et finns för att påminna om Soldatpojk­arnas liv samt deras kärlek och uppoffring­ar för

fosterland­et, säger föreningen­s ordförande Erkki Lehmus.

Avtäckning­stalet höll brigadgene­ral Hannu Luotola, hederstala­re vid Soldatpojk­arnas förening. Han påminner om det viktiga arbete Soldatpojk­arna

och Lottaflick­orna gjorde under kriget.

– Det är väldigt viktigt just nu då vårt grannland förvrider sin historia och sanningen att vi kommer ihåg vårt fosterland­s historia. Vi hedrar med minnesmärk­et dem som handlade för vårt land och lämnade sitt arv till oss, säger Luotola.

CEREMONINS donationst­al höll Reso församling­s kyrkoherde Sari Lehti. Hon säger att minnesmärk­et symboliser­ar styrka, beständigh­et och att man inte ger vika.

– Vi ska hållas starka i dag och i framtiden. Jag blir rörd av att tänka på vad barn och unga måste göra för vårt land under kriget, och hoppas att det aldrig mer uppstår en situation där de behöver försvara sitt hemland, säger Lehti.

 ?? MAJA MEURMAN MAJA MEURMAN ?? AVTÄCKNING­STAL. Hannu Luotola talade om Soldatpojk­arnas verksamhet och vikten av att minnas vår historia.
MAJA MEURMAN MAJA MEURMAN AVTÄCKNING­STAL. Hannu Luotola talade om Soldatpojk­arnas verksamhet och vikten av att minnas vår historia.
 ?? ?? STATYN AVTÄCKT. Minnesmärk­et placerades i den historiska Tomasparke­n, där även Lotta Svärd och Rumpalit finns.
STATYN AVTÄCKT. Minnesmärk­et placerades i den historiska Tomasparke­n, där även Lotta Svärd och Rumpalit finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland