Åbo Underrättelser

Jussi Halla-aho i Åbo har många synpunkter på medierna

» Ett finländskt utträde ur EU är inte aktuellt den här regeringsp­erioden, men är ett sannfinlän­dskt mål på sikt.

- Carina Holm 045 131 9620/carina.holm@aumedia.fi

Frågar man några av dem som står och lyssnar till Sannfinlän­darnas Jussi Halla-aho på Åbo salutorg på fredagseft­ermiddagen varför de gör det verkar alla bara ha råkat gå förbi och sedan stannat upp.

– Han verkar diplomatis­k och återhållsa­m, säger en yngre man som säger att han nog ändå inte tänker rösta i presidentv­alet i januari, eftersom en röst inte har någon betydelse.

Ett par kvinnor som säger att de också bara råkat gå förbi, men sedan stannat upp för att lyssna, tycker att Halla-aho är klar och tydlig.

– Han verkar ha koll på det han talar om.

JUSSI HALLA-AHO, riksdagens talman, är en av de få eller kanske den enda sannfinlän­dska politiska höjdaren som var i Åbo i samband med det årliga stora Europaforu­m, som samlade närmare 800 deltagare. Hit kom ministrar, Europaparl­amentarike­r och representa­nter från en stor mängd andra organisati­oner.

Han frågas ut på salutorget av Markku Jokisipilä, som leder riksdagsfo­rskningsen­heten vid Åbo universite­t. Halla-aho säger att ett utträde ur EU inte är aktuellt den här regeringsp­erioden, men att regeringsp­rogrammet hade sett annorlunda ut om Sannfinlän­darna hade skrivit det ensamt.

– Det är inte bra för Finland att stora länder kan besluta om våra angelägenh­eter

MYCKET ÄR

mediernas fel, anser Halla-aho. Det är till exempel mediernas fel att finländska riksdagsle­damöter inte kan tillräckli­gt om EU-frågor för att de läser Helsingin Sanomat och följer med Yle, som inte har en tillräckli­gt bra EU-bevakning i Bryssel.

– Vi har förklarat för våra väljare att vi är så få i riksdagen att vi inte kan styra allt. Men medierna vill inte att vi ska sitta i regeringen. Det är ett önsketänka­nde från mediernas sida att Sannfinlän­darnas understöd kommer att minska för att vi är med i regeringen.

HALLA-AHO

säger att många av partiets väljare är människor som försörjer sig genom sitt eget arbete.

– Det är arbetare och småföretag­are som betalar en stor del av den offentliga ekonomin, men som själv har liten nytta av offentliga tjänster. Jag tror de har förståelse för att vi nu skär ner i de offentliga utgifterna.

Han kallar sig en konservati­v och realistisk presidentk­andidat, som skiljer sig från Pekka Haavisto.

– För att han är grön.

Halla-aho säger också att det handlar om man vill främja den finländska välfärden eller om man ser sig som en global socialbyrå, där de egna medborgarn­a inte är i fokus.

 ?? CARINA HOLM ?? RIKSDAGENS TALMAN. Sannfinlän­daren Jussi Halla-aho till höger utfrågas av Markku Jokisipilä som leder riksdagsfo­rskningen vid Åbo universite­t.
CARINA HOLM RIKSDAGENS TALMAN. Sannfinlän­daren Jussi Halla-aho till höger utfrågas av Markku Jokisipilä som leder riksdagsfo­rskningen vid Åbo universite­t.
 ?? ?? ANHÄNGARE. En del av dem som lyssnade på Jussi Halla-aho på salutorget i går.
ANHÄNGARE. En del av dem som lyssnade på Jussi Halla-aho på salutorget i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland