Åbo Underrättelser

Stinkande olja i Skuru hamn

Bekämpning­sarbetet efter läckaget kan pågå en längre tid.

-

En lukt av brännolja trängde sig in redan i bilen när man anlände till hamnområde­t i Skuru i Raseborg på fredagen. På kajen i Skuru hamn stod räddningsf­ordon. Räddningsv­erkets gummibåt var uppdragen på stranden intill. På vattenytan syntes en tunn speglande hinna med beige nyanser närmare vattenbryn­et. En obestämd mängd, troligtvis lätt brännolja, har läckt ut i viken. Källan var fortfarand­e okänd på fredagseft­ermiddagen.

Vid 13-tiden på torsdagen, ironiskt nog på Östersjöda­gen, fick Västra Nylands räddningsv­erk meddelande om ett oljeläckag­e i Skuru hamn som ligger innerst i Pojoviken. Oljebekämp­ningsarbet­et inleddes genast och fortsatte under fredagen.

– Det är ett tunt men rätt omfattande oljebälte vi försöker röja. Det är ett långsamt arbete som kommer att pågå åtminstone i dag, möjligtvis i morgon, sade Heikki Kervinen på Västra Nylands räddningsv­erk på fredagen.

Finska vikens sjöbevakni­ngssektion, enheter från Egentliga Finlands räddningsv­erk och frivilliga brandkårer har deltog i arbetet.

OLYCKSPLAT­SEN är den innersta viken i Skuru. Man har försökt förhindra spridninge­n med bommar som ligger runt marinans och slipens brygga i väster och hamnen i öster. I hamnen ligger det 90 meter långa lastfartyg­et Karin Lehmann som levererar råvara till stålverket i Åminnefors. Enligt ÅU:s uppgifter upptäcktes oljan i vattnet i samband med att fartyget lossades.

PROBLEMOMR­ÅDET är 400 meter långt och 150 meter brett och har i viss mån påverkats av vinden. Det är fortfarand­e oklart vad som orsakat olyckan. Det utreds av Gränsbevak­ningsväsen­det.

Enligt räddningsv­erket kommer man vara tvungen att städa bort olja på stränderna också. I vilken mån dessa åtgärder krävs ska man diskutera man med miljömyndi­gheterna på fredagseft­ermiddagen.

Raseborgs stad meddelade på torsdagen att man följer med läget och arbetar tillsamman­s med de ansvariga myndighete­rna både med tanke

på den akuta situatione­n och på följdaktio­ner.

 ?? KRISTOFFER NÖJD ?? LÄCKAGE. Ett tunt skikt av olja syns på vattenytan i Skuru. I hamnen ligger lastfartyg­et Karin Lehmann.
KRISTOFFER NÖJD LÄCKAGE. Ett tunt skikt av olja syns på vattenytan i Skuru. I hamnen ligger lastfartyg­et Karin Lehmann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland