Åbo Underrättelser

Allvarlig grundstötn­ing på Åland

Fartyg körde upp på land i Ålands skärgård efter att skepparen somnat vid rodret.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Det finländska fraktfarty­get M/S Leonie på väg från Godby till Nådendal körde i går morse på grund på ön Alören öster om Hummelviks färjefäste i Vårdö på Åland.

Fartyget tog in vatten i fören men med hjälp av pumpar lyckades man hålla fartyget flytande, säger sjöräddnin­gsledare Torbjörn Ehnroth på sjöräddnin­gscentrale­n i Åbo på förmiddage­n.

Räddningsa­rbetet pågick hela dagen och på eftermidda­gen var läget oförändrat, säger Ehnroth.

– Situatione­n är stabil och det finns ingen omedelbar risk att fartyget sjunker. Det vatten som kommer in får vi ut med pumparna.

FARTYGETS ÄGARE har gjort upp en plan för att flytta lasten och räddningsf­örvaltning­en på Åland som ansvarar för oljebekämp­ningen förbereder sig för möjliga utsläpp. På eftermidda­gen var läget under kontroll, säger räddningsc­hef Lennart Johansson på räddningsf­örvaltning­en.

– Ingen olja har läckt ut. Vi har dragit ut 300 meter oljeläns som ska hindra eventuell olja från att driva vidare. Länsen ligger ännu på land eftersom vi inte kan lägga ut den på rätt ställe eftersom det rör sig andra fartyg i området.

Ombord finns sex kubikmeter lätt brännolja.

TILL ÅLANDS RADIO säger skepparen Dennis Saari att han somnat vid rodret.

– Jag har somnat och kört på grund, det är en allvarlig grundstötn­ing, säger han till radion och tillägger att alla på plats nu försöker rädda fartyget genom att pumpa vatten.

Fartyget har en tremannabe­sättning och är lastat med 800 kubikmeter havre.

I räddningso­perationen deltog förutom räddningsf­örvaltning­en, sjöbevakni­ngen från stationen på Kökar, bevaknings­fartyget Tursas och Vårdö frivilliga sjöräddare är på plats för att stabiliser­a läget.

LEONIE ÄR byggd år 1923 och hette tidigare M/S Greta. Fartyget ägs av rederiet Sea Lake Shipping i Borgå.

 ?? ÅLANDS SJÖRÄDDNIN­GSSÄLLSKAP ?? M/S Leonia körde upp på Alören i går morse ungefär klockan halv åtta på morgonen.
ÅLANDS SJÖRÄDDNIN­GSSÄLLSKAP M/S Leonia körde upp på Alören i går morse ungefär klockan halv åtta på morgonen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland