Åbo Underrättelser

Det finns städjobb för minst 45 000 euro per år i Nagu

Senja Larsen har länge sökt städhjälp till fritidsbos­taden i Nagu. För att lättare locka en företagare har hon kartlagt behovet av städservic­e med en enkät – och fick 26 svar på några dagar.

- Gle/5QV8RaoXry­N7rfxcA Och länken för intressera­de städföreta­gare finns här: https://forms.gle/ sRwGYUnwkR­tN1v8A7 Tuuli Meriläinen tuuli.merilainen@aumedia.fi

Om företagare­n fakturerar 35 euro per timme inklusive alla skatter har man en möjlighet att uppnå en månadsinko­mst på minst 2 500 euro med sommarens beställnin­gsmängd.

En årsinkomst på cirka 45 000 euro – minst så mycket städarbete skulle det finnas på ett år i Nagu. Det visar de 26 svar Senja Larsen fick på den enkät hon lade ut i två Nagubasera­de grupper på Facebook för en dryg vecka sedan.

– Jag ville helt enkelt hjälpa yrkesfolk inom städbransc­hen genom att kartlägga hur många hushåll i Nagu som behöver städhjälp och hur ofta hjälpen behövs. Men visst gör jag detta också för min egen skull, säger Larsen.

LARSEN OCH DE TRE närmsta grannarna med fritidsbos­täder i Nagu, har sökt städhjälp med ljus och lykta i flera år utan framgång. Larsens familj har två fastighete­r på en ö nära Kirjais i Nagu och i sommar har hon inkvartera­t flera ukrainska barnfamilj­er i gäststugan. Städandet har belastat semestern.

– Under åren har det visat sig att många andra jag talat med också skulle behöva regelbunde­n hjälp med städningen. Det finns väldigt många välbärgade personer i skärgården med stora fastighete­r. Folk jobbar alltmer på distans och många äldre bor på stugorna året runt. Dessutom byggs det mycket nytt i skärgården, säger Larsen om potentiale­n för en städföreta­gare.

– En städare jag ringde upp i Nagu hade inte ens tid att tala med mig. I Helsingfor­s räcker det med ett samtal så får man hjälp. Ur frustratio­nen föddes idén till enkäten. Hon skapade en elektronis­k

svarsblank­ett och lade ut länken på Facebook den 23 augusti. Kartläggni­ngen gällde enbart de fastighete­r och fritidsbos­täder som man kan nå med bil eller liten motorbåt och som finns i Nagu väster om Pargas–Nagu-färjan. En förutsättn­ing för intressean­mälan var att man skulle vara beredd att betala cirka 35 euro per timme för städningen inklusive skatt. Efter bara fem dagar hade hela 26 personer anmält att de har behov av städservic­e.

DÅ LARSEN SAMMANSTÄL­LDE

svaren visade det sig att behovet av städhjälp var knappt 1 300 timmar i året. Sex personer av de som svarade skulle vilja ha städhjälp varje vecka, och hälften av de som svarade behöver städhjälp minst två gånger i månaden.

– Jag fick hjälp att ställa upp ett riktgivand­e affärscase utgående

från svaren. Om företagare­n fakturerar 35 euro per timme inklusive alla skatter har man en möjlighet att uppnå en månadsinko­mst på minst 2 500 euro med sommarens beställnin­gsmängd på 145 timmar i månaden. På vintern skulle det finnas 90 timmar arbete per månad och då blir den månatliga inkomsten 1 700 euro efter skatt, säger Larsen.

Larsen påminner att de som svarat på enkäten inte förbundit sig till någonting, men den visar att suget efter städtjänst­er är stort.

– Jag tror att behovet är säkert ännu större eftersom detta var en enkät som bara legat ute en kort tid.

Nu har Larsen gjort en annan blankett för att de som erbjuder städservic­e kan ta kontakt. Först kollar Larsen upp att det är en pålitlig företagare och efter det får företagare­n själv ta kontakt med kunderna på listan.

Senja Larsen

– Samtidigt som man får mig som kund så kan man som bonus få 26 till. Jag hoppas detta leder till något bra, kanske ett nytt företag och städhjälp för alla som behöver den, säger Larsen hoppfullt.

Länken till blanketten för de som behöver städhjälp finns här: https://forms.

 ?? TOVE MICKOS ?? EGET INITIATIV. Senja Larsen som är fritidsbos­att i Nagu säger att hon blev helt överväldig­ad av hur många som är beredda att köpa städservic­e i Nagu. Nu hoppas hon att en ny företagare vågar etablera sig.
TOVE MICKOS EGET INITIATIV. Senja Larsen som är fritidsbos­att i Nagu säger att hon blev helt överväldig­ad av hur många som är beredda att köpa städservic­e i Nagu. Nu hoppas hon att en ny företagare vågar etablera sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland