Åbo Underrättelser

Elever från Iran och Kina i Kimitoöns gymnasium: ”Vi har så mycket fritid här”

» Eleverna välkomnas varmt i den lilla gymnasiesk­olan.

- Jacob Hjortman jacob.hjortman@aumedia.fi

Nu är skolåret i gång i Kimitoöns gymnasium och i år innebär skolstaren att skolan får tre elever från Kina och två från Iran. De ska studera vid gymnasiet tillsamman­s med de övriga eleverna och lära sig svenska.

Projektet är ett samarbete med organisati­onen Finest Future, som Angry Birds-skaparen Peter Vesterback­a grundat. Eleverna har under några månaders tid studerat svenska på distans innan de kom till Finland.

– Projektet är bra för små gymnasier som vårt. Det är bra med flera kulturer i skolan, säger Kimitoöns gymnasiums rektor Bob Karlsson.

NÄR ÅU BESÖKER gymnasiet är fyra av de fem som skolan antagit från projektet där. Den femte anländer under helgen till Finland.

Wu Ling Hui, som för enkelheten­s skull kallas Justin, Chen Zhengyang, som kallas Sen och Blank Chen är alla från Kina. Deras hemstäder har mellan 12 och 31 miljoner invånare – så kontrasten till Kimito är stor.

– Naturen är fin och människorn­a är väldigt vänliga här. Även om vi inte alltid kan kommunicer­a bra på något språk är de alltid hjälpsamma, säger Justin.

– Det är en liten, fin ort med fin natur. Jag trivs mycket bra här och rektorn är rolig, säger Sen.

DEN STÖRSTA skillnaden i skolsystem­et är längden på skoldagarn­a och mängden läxor.

– I Kina har vi ibland 13 timmars skoldagar och sedan läxor man måste göra efter det, säger Sen.

– Här är man mera kreativ. I Kina har vi inte tid att göra någonting annat än att gå i skolan, säger Blank.

– En del ämnen är lättare här, men det är svårt att studera på svenska när vi inte kan språket ännu, säger Justin.

Ilia Valinejad från Irans huvudstad Teheran tycker att skolan är verkar vara lätt här.

– Vi får inte så mycket läxor alls. Läxorna i matematik kan man göra på en halv timme. Och proven är väldigt lätta, här får eleverna ha med sig miniräknar­e och tabellbok, säger han.

– En annan stor skillnad är att vi kan välja vilka ämnen vi vill läsa här, det kan vi inte göra i Kina, säger Blank.

Just nu är Valinejad den enda från Iran i skolan men nästa vecka börjar en till elev från Iran.

Alla njuter av att skolan tillåter

så pass mycket fritid på sidan om studierna, det ger tid till att umgås med klasskamra­terna och lära känna dem.

STUDIEHAND­LEDARE Emelie Hansen säger att en realistisk plan är att de går gymnasiet på fyra år.

– I år är fokus på att de ska lära sig svenska. De har extra språkunder­visning när de andra i klassen läser finska, säger Hansen.

De följer ändå med undervisni­ngen på svenska i alla ämnen förutom finska.

– Ibland får man förstås förklara snabbt på engelska vad de ska göra, men det har fungerat bra. Just nu är fokus på att lära sig svenska, inte på vilka betyg de får, säger Karlsson.

Alla har planer på att fortsätta med studier på universite­t efter gymnasiet.

– Jag har planer på att studera i Uleåborg för jag har släkt som bor där, säger Valinejad, som gärna skulle studera matematik på universite­tet.

UPPLEVDE NI någon kulturchoc­k när ni kom hit?

– Jag saknar kinesisk mat väldigt mycket. Men nu ska jag lära mig att laga mat själv, säger Justin.

– Jag tycker om att inte allting är bestämt här. Här har vi mera fritid och valmöjligh­eter i skolan. Det var mycket positivt, säger Sen.

REKTOR KARLSSON

är nöjd med projektet så här långt.

– Vi kom med för jag läste en nyhet om Kristinest­ads gymnasium och jag ville också att vi skulle vara med. Vissa år har vi nästan för få elever som söker hit, så det är bra med sådana här projekt för oss, säger han.

I år är det 21 elever som börjar på första årskursen i gymnasiet.

– Det är en okej mängd, men många år har det varit färre och då kan det vara svårt att erbjuda tillräckli­gt med valbara kurser för alla, säger han.

 ?? JACOB HJORTMAN ?? KIMITO. Wu Ling Hui, Ilia Valinejad, Chen Zhengyang och Blank Chen har kommit till Kimitoöns gymnasium för att lära sig svenska och studera här.
JACOB HJORTMAN KIMITO. Wu Ling Hui, Ilia Valinejad, Chen Zhengyang och Blank Chen har kommit till Kimitoöns gymnasium för att lära sig svenska och studera här.
 ?? ?? FINEST FUTURE PROJEKT. Kimitoöns gymnasiums rektor Bob Karlsson och studiehand­ledare Emelia Hansen är nöjda med projektet.
FINEST FUTURE PROJEKT. Kimitoöns gymnasiums rektor Bob Karlsson och studiehand­ledare Emelia Hansen är nöjda med projektet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland