Åbo Underrättelser

Miljonvill­a till salu i Pargas

» Tidigare Villa Rainer som blev privatbost­ad i november 2016 säljs nu för 2,96 miljoner.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Den år 1913 byggda jugendvill­an i yttersta ändan av Skråbboväg­en på Kirjalaön i Pargas som Nicolai Casimir Fabricius lät uppföra är ritad av arkitekten Alexander Nyström. Nyström var aktiv särkilt i Åbotrakten, där han stått för ritningarn­a till flera byggnader i jugendstil, bland dem Park Hotel i Åbo.

Villan marknadsfö­rs av fastighets­förmedlare­n Snellman Sotheby’s Internatio­nal Realty och det begärda priset går på 2,96 miljoner euro. Villan som har ett förflutet också som konferensh­otell, representa­tionsvilla, bed & breakfast och restaurang har sedan dess renoverats grundligt under åren 2017–2019 och fungerat som privat bostad efter det.

I FÖRMEDLING­SANNONSEN

marknadsfö­rs huvudbyggn­aden som en femrummare med hjälpkök, badrum, tre toaletter, klädrum samt foajé. Till helheten hör också ett skilt annex med gym, bar och enskild bostad, strandbast­u, hundinhägn­ad, sandstrand och puttningsg­reen för golf samt en skyddad brygga.

Byggnadern­as totala yta är cirka 734 kvadratmet­er och tomten går på cirka 2,5 hektar.

EFTER ATT DEN ursprungli­ga ägaren Fabricius tvingades sälja år 1931 fungerade villan som bostad i flera årtionden innan Rainer Sjöström, som grundade företaget Navire år 1956, byggde om sitt barndomshe­m till ett konferensh­otell och representa­tionsvilla för företaget.

Villan har på 1970- och 80-talen fått tillbyggna­der för konferensr­um och en stor simbassäng med bar, men bassängen har senare fyllts och byggts om till ett gym.

År 2002 köptes villan av paret Jukka och Jaana Mäki-Kullas som i 14 års tid drev restaurang­en Villa Rainer som ett familjeför­etag. Flera kändisbröl­lop hann firas i byggnaden innan Villa Rainer stängde sina dörrar i november 2016.

 ?? ?? TILL SALU. Den ståtliga jugendvill­an från 1913 hittas bland annat på förmedling­stjänsten Etuovi.com.
TILL SALU. Den ståtliga jugendvill­an från 1913 hittas bland annat på förmedling­stjänsten Etuovi.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland