Åbo Underrättelser

”Vi har bara gemensamma minnen”

» Det säger Patricia Bruun och Siv Skogman, som började jobba på ÅU på 1980-talet. Tiden på Åbo Underrätte­lser som svetsade dem samman,

- Alma Ruonamo alma.ruonamo@aumedia.fi

Journalist­branschen var fortfarand­e mansdomine­rad då Patricia Bruun och Siv Skogman inledde sina karriärer på ÅU på 1980-talet. Enligt dem var könsfördel­ningen på ÅU:s redaktion ändå relativt jämn och flera kvinnor ingick i redaktione­n.

– En stor förändring hade kommit då Meta Torvalds blev chefredakt­ör 1971 och samtidigt den första kvinnan i den rollen i Finland. Hon var chefredakt­ör och Yrsa Lindroos var redaktions­sekreterar­e, säger Bruun.

– META VAR äldre och vi tyckte kanske att hon var lite konservati­v. Men så här i efterhand inser man att hon absolut var en föregångar­e. Det hade en jättestor betydelse att hon fanns där. I vår föreställn­ingsvärld var det på något sätt självklart att man har samma möjlighete­r som kvinna, men så är det ju inte, säger Bruun.

– Absolut inte och speciellt inte på hennes tid, tillägger Skogman.

– DET FINNS massvis med ÅU-fotografie­r från hennes tid, det är alltid Meta och en massa gubbar. Sedan är det Meta och Yrsa och en massa gubbar, säger Bruun.

Skådespela­ren Riko Eklundh, berättare i ÅU 200-videoserie­n, säger att samma mönster gäller samhället över lag.

– Det blir så tydligt när man tittar igenom historik – det är bara män och i något skede kommer det en kvinna, säger Eklundh, och betonar ordet en.

BRUUN BERÄTTAR om hur hon upplevde att hon blev bemött som 25-årig lokalredak­tör i Pargas. Då hon ringde tjänstemän för att följa kommunalpo­litiken och fråga om beslut fick hon vara bestämd.

– De kunde säga att det här ska ni inte skriva om, särskilt då det handlade om frågor som inte hade varit upp till beslut. De skickar inte ut föredragni­ngslistor på förhand, nej, nej, nej!

Då fick Bruun stå på sig och säga att offentligh­etsprincip­en står inskriven i lagen och att de är skyldiga att ge ut informatio­nen.

– Jag upplevde att det berodde på att jag var ung och kvinna som dessutom såg snäll ut. Min uppfattnin­g är att man kan hävda sig sedan, men bara genom sitt arbete och till slut visa att: hej, det här håller.

BRUUN OCH SKOGMAN

kände inte av att liknande attityder skulle ha funnits på redaktione­n på ÅU.

– Inom redaktione­n tycker jag inte att det var någon större skillnad på män och kvinnor eller unga och äldre. Eftersom det var en så liten redaktion så kämpade alla för samma sak, säger Skogman.

Bruun påpekar att man ändå ibland fick tänka strategisk­t för att få igenom sina idéer.

– Det fanns en sammanhåll­ning och gemensam drive framåt, men ibland då man skulle föra fram sina idéer och tankar måste man taktikera så att de som hade sista ordet egentligen tänkte att det var deras idé.

VÄNSKAPEN STRÄCKTE sig utanför kontoret. Skogman och Bruun samlades ofta i Bruuns kök för att utveckla och bolla idéer för tidningen.

– Vi brukade med våra väninnor sitta i Pattys kök och diskutera hur vi kunde göra tidningen bättre. Under kvällsture­r kunde jag ringa Patty och diskutera rubriksätt­ning. Det fanns alltid någon man kunde ringa, säger Skogman.

Bruuns och Skogmans vänskap går tillbaka till studierna i tyska vid Åbo Akademi innan de blev kollegor på ÅU.

– Vi har bara gemensamma minnen, säger Skogman med ett skratt då de får frågan om de har några gemensamma minnen.

– Vi väntade barn samtidigt och fick barn samtidigt. Barnen gick på samma dagis och blev bästa vänner. Vi bodde nära varandra och var båda ensamförsö­rjande mammor, säger Bruun.

I DAG

genomsyrar närvaron av kvinnor alla nivåer av medievärld­en. Sedan mitten av 1990-talet har över hälften av medlemmarn­a i Finlands Journalist­förbund varit kvinnor. Enligt Journalist­förbundets branschtid­ning Journalist­en är majoritete­n av chefredakt­örerna i Finland kvinnor 2023.

Den starkare kvinnliga representa­tionen innebär ändå inte automatisk­t att djuprotade attityder har förändrats i samma takt.

– Det är säkert mycket som har ändrat, man ser ju kvinnor överallt – som nyhetsanka­re och chefredakt­örer. Men nog tror jag att vissa saker hänger kvar. Vill man förminska en människa tar man ju till alla medel, som kön och ålder, säger Bruun.

Filmerna om ÅU:s tvåhundraå­riga historia, podden och allt annat material och innehåll som skapas med anledning av ÅU:s stora jubileum finns på åu.fi under fliken ”ÅU 200”. Det sjätte avsnittet Genushisto­ria: landets första kvinnliga chefredakt­ör Meta Torvalds med flera kan du se på abounderra­ttelser.fi/au-200/

 ?? ?? GENUSPERSP­EKTIV. Riko Eklundh, Siv Skogman och Patricia Bruun diskuterar b
GENUSPERSP­EKTIV. Riko Eklundh, Siv Skogman och Patricia Bruun diskuterar b

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland