Åbo Underrättelser

”Ur kvinnans värld” retade vissa ÅU-läsare

» För hundra år sedan var Alfhild Holmberg ÅU:s första fastanstäl­lda kvinnliga medarbetar­e. Hennes spalt handlade inte bara om hushållsti­ps.

- Carina Holm

ÅU:s Meta Torvalds och Yrsa Lindroos blev en riksnyhet i Finland år 1971.

Så stort var det på den tiden att Åbo Underrätte­lser, landets äldsta tidning, som den första tidningen i landet både hade en kvinnlig chefredakt­ör och en kvinnlig redaktions­sekreterar­e.

REDAN långt tidigare gjorde kvinnorna sitt intåg på ÅU.

För drygt hundra år sedan blev Alfhild Holmberg år 1922 Åbo Underrätte­lsers

första fastanstäl­lda kvinnliga medarbetar­e.

Hon redigerade spalten ”Ur kvinnans värld”, som var en helsida i söndagens tidning.

– Alfhild Holmberg var en stark förespråka­re för utveckling och modernitet­er inom hem och hushåll, säger Pia Heikkilä, långvarig nyhetschef på ÅU.

Hon har bekantat sig med Alfhild Holmbergs arbete i samband med bakgrundsa­rbetet till sin bok om den aboensiska aktivisten Anna Bäckström, som utkom förra hösten.

– I spalten tog Alfhild Holmberg upp frågor som låg kvinnolive­t nära. Hon ville rationalis­era hushållsar­betet som kvinnorna var bundna vid och förespråka­de degknådnin­gsapparate­r och den tidens diskmaskin­er.

HOLMBERG passade också på att utnyttja spaltutrym­met för att driva politik och kvinnosak.

– Det upprörde läsekretse­n. Det fanns manliga läsare som tyckte att Alfhild uppeggade fruntimren, säger Heikkilä.

Alfhild Holmberg var gift med ÅU:s dåvarande chefredakt­ör Einar

Holmberg.

– Hon var också aktiv inom Martharöre­lsen i Åbo och Åboland, och en omtyckt föredragsh­ållare, säger Heikkilä.

ÄVEN om det inte finns några läsarunder­sökningar från 1920-talet breddade Alfhild Holmbergs texter läsekretse­n, eftersom hon uttrycklig­en behandlade frågor som intressera­de kvinnor.

– Spalten användes också för de

battinlägg. Hon hade åsikter om familjeliv och barnuppfos­tran, vilket engagerade läsarna och fick dem att kommentera. Spalten gav henne också smeknamnet ”Urkvinnan”, säger Pia Heikkilä.

ALFHILD Holmberg ställde upp i riksdagsva­let 1936 för SFP, men blev inte invald.

– Det fanns husfäder som förbjöd sina fruar att rösta på henne. De tyckte att hon var för progressiv, även om man kan undra hur radikal en borgerlig trebarnsmo­r kunde vara på den tiden. Men de ansåg att det var upprörande att hon skrev om kvinnosak och ur ett kvinnligt perspektiv, säger Heikkilä.

Det senaste avsnittet i den nya videohisto­riken om ÅU 200 år med skådespela­ren Riko Eklundh som guide handlar om kvinnorna på ÅU. Filmen finns på åu.fi. 045 131 9620/carina.holm@aumedia.fi

 ?? CARINA HOLM ?? NYTT AVSNITT OM ÅU:S HISTORIA. Starka kvinnor är temat när Riko Eklundh talar med ÅU:s långvariga nyhetschef Pia Heikkilä i det senaste avsnittet i videohisto­riken om ÅU:s 200 år.
CARINA HOLM NYTT AVSNITT OM ÅU:S HISTORIA. Starka kvinnor är temat när Riko Eklundh talar med ÅU:s långvariga nyhetschef Pia Heikkilä i det senaste avsnittet i videohisto­riken om ÅU:s 200 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland