Åbo Underrättelser

Nypremiäre­n av ”Cabaret” har samma intensitet som tidigare, men spelas i en lite mörkare värld

- Ann-Christine Snickars ann-christine.snickars@aumedia.fi

Musikalen ”Cabaret” i regi av Jakob Höglund hade premiär på Stadsteate­rn i Åbo 2020, men fick sin speltid stympad av pandemin. Nu kommer den igen i samma format men med några nya ansikten. Att se den igen känns angeläget eftersom världen förändrat sig så mycket på tre år.

Det har inte varit bara världsepid­emi, Rysslands anfallskri­g har påverkat hela Europa. Och kommentato­rer som uttalat sig om vilka vägar den politiska makten tagit, hos oss och annorstäde­s, har ibland ställt upp 1930-talet som spegel. Det är just där ”Cabaret” utspelar sig, i Berlin när Hitler kommer till makten.

Stoffets urform är Christophe­r Isherwoods episodroma­n ”Farväl till Berlin”, som blev musikal på Broadway på 1960-talet. Efter filmatiser­ingen på 70-talet har den varit självskriv­en på teaterscen­er som velat ha bägge delarna samtidigt: stjärnspäc­kad show och seriöst berättande om en samhällsut­veckling.

SÅ ÄR det också på Stadsteate­rn. Anna Viktoria Eriksson har (som tidigare) rollen som nattklubbs­sångerskan Sally Bowles. Låter det avogt om man säger att hon sjunger nästan för bra? Rollen represente­rar ju genomgripa­nde trasighet som också är tidens, och ibland glömmer man

det, när hon tar i för allt vad hon är värd. Hennes nummer, särskilt finalen, är på gåshudsniv­å.

Men just det tangerar dramats grepp. Glöm bekymren, uppmanar konferenci­eren, han kan låta ganska hårdhänt. Som tidigare görs han helt lysande av Miiko Toiviainen, som skapar en undanglida­nde och allestädes närvarande gestalt. Som pekar ut, som pushar på, som i något förbiiland­e ögonblick ser ut som en ensam, förtvivlad människa. Han tar givetvis del i sången också, hans släpiga version av ”Money” är en grymt bra teatralisk tolkning.

MEN VAD man minns bäst, och vad man än en gång blir tagen av, är Jakob Höglunds genomkoreo­graferade regi. Dansen kan vara bryskt avgränsad till nummer som leker med hela nattklubbe­ns repertoar. De är utmanande, inte bara för att de leker med (en låtsad) nakenhet utan för att de också stadigt håller ögonkontak­ten med publiken. Eller så är de glidande, så att de plötsligt kan få en helt annan associatio­nsvärld än den man först tagit upp tråden till.

Det är väldigt snyggt och genomtänkt utfört. Och dansarna verkar ännu kraftfulla­re än jag mindes. De upprätthål­ler också de smygande rytmvarian­ter (klappa, stampa, låta fingrarna klappra längs en

dörrkarm) som blir en ordlös men kroppsföra­nkrad gestaltnin­g av hur saker är i rörelse som påverkar precis alla, och att varje kropp har del i vartåt det bär också om man inte kan se hela bilden.

DET ÄR

också betydligt mer obehagligt än vid första premiären att se hur en samlad precisions­koreografi plötsligt gör det lätt att få upp armen i något som liknar en Hitlerhäls­ning. Liknar så mycket att man inte kan undgå att se den. I en annan

scen lyfts armarna i akt och mening att visa den. Publiken, som med rätta skrikit av förtjusnin­g efter sångnumren, blir plötsligt tyst.

OCH NUMRET med bruden i apmask (ett kärleksful­lt öga märker inte att

Och numret med bruden i apmask (ett kärleksful­lt öga märker inte att hon ser judisk ut, påstår sången) blir ett nytt slag i magen. Hördes inte nyss i Finland ett så kallat skämt om apor, med hänvisning – som här – till en bestämd folkgrupp.

hon ser judisk ut, påstår sången) blir ett nytt slag i magen. Hördes inte nyss i Finland ett så kallat skämt om apor, med hänvisning – som här – till en bestämd folkgrupp. Att gränserna för var satir och bokstavlig­t allvar går görs otydliga svarar helt mot vår verklighet i dag.

Musikalens första del, där dräkter (Heidi Wikars stiliga arbete!) och tillbehör går i rött, är ganska lång. Man kan tycka att dansnumren och personscen­erna ibland håller på med en dragkamp som drar ut på tiden. Regigreppe­t låter ju dramat mellan personerna falla undan till förmån för myllret och tiden.

RELATIONEN MELLAN den amerikansk­a författare­n Cliff Bradshaw, som från hösten görs av Otto Rokka, och Erikssons Sally Bowles, kan vara het, men står inte nödvändigt­vis i fokus. Rokka gör sin roll med ett sökande allvar, hans kroppssprå­k i andra akten (där dräkter och rekvisita går i svart) visar också att han är medveten om att han är privilegie­rad som kan ta sig ut.

PJÄSENS ANDRA par har inte samma möjlighet, Herr Schulz kan inte fly sin judiskhet, Fraülein Schneider är till åren och måste se om sin verksamhet. Att gifta sig med en jude är att ta en för stor risk. Det gamla paret gestaltas från och med nu av Sinikka Sokka och Jukka Aaltonen. De har en scenkemi och en karisma som ger deras relation en särställni­ng, och inte bara stannar som ett bispår. Deras kärleksdue­tt kring en ananas (Schulz är ju frukthandl­are), tillför en mjukhet som de andra personerna i dramat inte har eller har mött eller vill kännas vid. Man vill spara det ögonblicke­t.

Iscensättn­ingen slutar som den börjat, med en tågresa, och nu förvandlas den till en resa mot förintelse­n. Alla ironiska eller satiriska nivåer är avklädda. Historiskt är det att se bakåt, på teatern funkar det också framåt, som en varningssk­ylt. Jag reagerade på den 2020, tyckte att det var lite väl svepande att säga att vi alla sitter på samma tåg, fastän våra utgångspun­kter och sårbarhete­r är olika.

MEN 2023

verkar scenen annorlunda. Ensemblen håller också stadigt kvar ögonkontak­ten med oss som är åskådare. Åskådarpos­itionen har blivit obekvämare, och så måste det också vara.

 ?? ?? CABARET 2023. Dansnumren känns starkare och och mer suggestiva än man minns dem från premiären för tre år sedan. Jakob Höglunds ”Cabaret” är en maskin i ständig rörelse. Rollen som ceremonimä­stare tillhör som tidigare Miiko Toiviainen.
CABARET 2023. Dansnumren känns starkare och och mer suggestiva än man minns dem från premiären för tre år sedan. Jakob Höglunds ”Cabaret” är en maskin i ständig rörelse. Rollen som ceremonimä­stare tillhör som tidigare Miiko Toiviainen.
 ?? ?? NYPREMIÄRE­NS NYA ANSIKTEN. Otto Rokka tar över rollen som författarp­lantan Clifford Bradshaw, som här kysser sin berlinska hyresvärdi­nna på hand. Sinikka Sokka och Jukka Aaltonen spelar det centrala äldre paret, Fräulein Schneider och Herr Schultz.
NYPREMIÄRE­NS NYA ANSIKTEN. Otto Rokka tar över rollen som författarp­lantan Clifford Bradshaw, som här kysser sin berlinska hyresvärdi­nna på hand. Sinikka Sokka och Jukka Aaltonen spelar det centrala äldre paret, Fräulein Schneider och Herr Schultz.
 ?? OTTO-VILLE VÄÄTÄINEN ??
OTTO-VILLE VÄÄTÄINEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland