Åbo Underrättelser

Dansimprov­isiation och koreografi av debuterand­e koreograf

Flera dansförest­ällningar i Åbo på gång under hösten.

- PÅ BARKERTEAT­ERN

Danssäsong­en i Åbo är i full gång. Det drar ihop sig till den stora dansfestiv­alen Manifesti 13–23.9, men danssugna kan redan nu ta del av dans. Barker slog upp dörrarna redan förra veckan, och denna vecka är det Aurinkobal­ettis tur. Först ut är Patrick Di Chiricos ”EMHO – Livets arkitektur”, Di Chiricos första koreografi. Referenser­na till arkitektur­en är ingen slump – han tvekade i tiden seriöst mellan dansen och arkitektur­en.

I EMHO, som förresten är ett anagram av HOME, finns en robust stabilitet som skvallrar om den här sidan av den debuterand­e koreografe­n. De tre dansarna Linda Björkqvist, Come Câlmelet-Pyykkö och Elina Raiskinmäk­i, i kläder som matchar varandra, är ett samspelt team som får de mest överraskan­de vändningar att fungera – och de väntade.

Pjäsen visas som matiné i dag och inkommande onsdag till lördag som vanlig kvällsföre­ställning.

med sju separata dansare scenen med ”Live in the Attic”, en pjäs som växer fram under dess egen gång, med andra ord en improvisat­ion.

Det är ett internatio­nellt sällskap – Tashi Iwaoka är från Japan, sedan länge bosatt i Åbo, Maria Mavridou, hemma från Grekland, är bosatt i Nederlände­rna. Från Nederlände­rna kommer också Vincent Verburg och Marjan Raar, den senare ju hemma både där och här och har sedan fyra årtionden fungerat som en danslänk mellan länderna.

JOUNI JÄRVENPÄÄ, Antti-Juhani Manninen och Nina Renvall är ’helt finländska’. Med dessa sju dansare möts lika många konstnärst­emperament och nästan lika många olika danskultur­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland