Åbo Underrättelser

En smakfest med Tesla, champagne och dans

» Trots det dystra vädret som utlovas för i dag är förväntnin­garna på årets upplaga av Matglädje höga i Houtskär.

- Therese Skaag

När ÅU ringer upp på torsdag kring middagstid står Skaag utomhus och röker fisk. Både Skaag och andra som är involverad­e i arrangeran­det av Matglädje i Houtskär har fullt upp. Det ska ställa i ordning bord, hämta råvaror och se till att smakgatan ser fin ut.

I dag på lördag är det femte gången som evenemange­t Matgläjde i Houtskär ordnas. Matglädje började som ett litet evenemang för lokalprodu­cerade produkter, men har vuxit sig till ett evenemang där besökarna får dansa till live-musik och smaka på champagne.

Förberedel­serna för årets Matglädje är i full gång och det är uppenbart att evenemange­t engagerar många. Något mera än 150 besökare tror Skaag tar sig till Näsby.

Skaag är företagare i Näsby gästhamn och en av arrangörer­na.

MATGLÄDJE

ordnades för första gången 2013 och har sedan dess ägt rum vartannat år.

Arbetsgrup­pen bakom Matglädje inkluderar Ulla-Mattsson Wiklen, Jenni Öhman, Merja Henriksson, Outi Fagerlund, Johnny Wikstedt, Anders Fagerlund och Therese Skaag.

Skaag är snabb med att påpeka att det inte skulle vara möjligt utan hjälpen också från frivilliga arbetare.

– Det återstår att se hur många som dyker upp. Ett tiotal frivilliga arbetare brukar det vara, säger Skaag. Istället för biljettför­säljning finansiera­s Matglädje varje år med bidrag.

– För Houtskär innebär Matglädje sammanhåll­ning och stolthet. Vi vill visa upp det vi kan och dela vår glädje. Vi arbetar hårt för att skapa ett intressant program som passar alla.

I år är fokus på närproduce­rade produkter och förnybar energi.

–Två teman som går hand i hand, säger Skaag.

Besökare kommer även att ha möjlighet att provköra en Tesla under evenemange­t, och champagnep­rovning är också nytt för i år.

SKAAG

säger att det här är en möjlighet för Houtskär att visa upp sig.

– Det är något knepigt att erbjuda närproduce­rat särskilt med tanke på att det inte längre finns så mycket närproduce­rat i Houtskär. Vi har också haft företagare här i Houtskär som nyligen lagt ned sin verksamhet på grund av de höga el- och gödselpris­erna, säger Skaag.

I år kommer de närproduce­rade produktern­a från Houtskär, Pargas och Åbo med omnejd.

– Jag vill att det här ska vara ett intressant program som når ut till så många som möjligt, tillägger Skaag.

SKAAG

säger att det är möjligt att det här är hennes sista år som arrangör.

– Även om Matglädje har vuxit och blivit populärt, tror jag att detta kan vara mitt sista år som arrangör. Det är mycket arbete, och jag tror att det är dags för någon annan att ta över och komma med nya idéer. Det viktigaste är att man tycker att det är roligt.

Samtidigt understryk­er hon vikten

av att evenemange­t fortsätter att utvecklas och att nya idéer tas tillvara.

– Jag kanske inte är rätt person att utbilda någon efterträda­re. Det behövs nya idéer.

Under dagen i Näsby i Houtskär kan besökare smaka på traditione­lla skärgårdsr­ätter, köpa med sig godsaker hem, lyssna på musik och dansa. Dagen avslutas med middag och ö-dans.

 ?? ARKIV/THERESE SKAAG ?? HOUTSKÄR. Förväntnin­garna är höga inför årets Matglädje i Näsby i Houtskär.
ARKIV/THERESE SKAAG HOUTSKÄR. Förväntnin­garna är höga inför årets Matglädje i Näsby i Houtskär.
 ?? ?? MATGLÄDJE. Idag bjuds det på mat från när och fjärran i Näsby.
MATGLÄDJE. Idag bjuds det på mat från när och fjärran i Näsby.
 ?? Lucas Ekblad lucas.ekblad@aumedia.fi ??
Lucas Ekblad lucas.ekblad@aumedia.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland