Åbo Underrättelser

Nu fylls campus av liv igen

» Studiestar­ten har kommit i gång. Åbo beskrivs som en bra studiestad. –Den är liten, men ändå stor, säger en studerande.

- Alma Ruonamo alma.ruonamo@aumedia.fi

Ett säkert hösttecken är att akademikva­rteret vaknar till liv igen. I måndags inledde många studerande i Åbo sitt läsår och nya studerande har varit på sina första föreläsnin­gar.

Förra veckan var schemat fullspäcka­t med introdukti­ons- och kvällsprog­ram för de så kallade gulnäbbarn­a vid Åbo Akademi och yrkeshögsk­olan Novia.

I Åbo är det totalt ungefär 1 500 nya studerande som börjat vid ÅA eller Novia.

TONY RANTANEN, 19, och Pylkkänen, 20, är på väg från ASAhuset till Arken för att gå på en föreläsnin­g. De har båda inlett sina studier i ekonomi.

– Jag har länge vetat att jag vill studera ekonomi och Åbo, som är en bit bort från min hemstad Esbo, kändes som ett bra val. Jag ville komma bort hemifrån till en ny stad, säger Rantanen.

– Ekonomi är det ämne som intressera­r mig mest och det kändes som ett naturligt val. Åbo är mer av en studiestad. Det är en fin stad och allt är billigare jämfört med i Helsingfor­s, säger Pylkkänen som är hemma från huvudstade­n.

Kasper VAD SER NI fram emot under studieåret?

– Att allt börjar rulla. Man får hela tiden stanna upp för att fundera på var till exempel biblioteke­t finns. Men just nu se jag fram emot att gå hem för att sova, säger Rantanen som är trött efter gårdagens gulnäbbsin­tagning.

– Jag ser fram emot att komma i gång med allt och att bekanta mig med nya människor, säger Pylkkänen.

– JAG BLEV jätteintre­sserad av Åbo Akademi under UniYH-dagen som jag deltog i och visste då att jag vill studera i Åbo, säger Marie Stadinger, 19, från Helsingfor­s.

Hon har inlett sina studier i tyska. Stadinger sökte även in till ekonomlinj­en, men inte blev antagen. Nu är planen att läsa tyska i ett år, varefter hon eventuellt ska studera ekonomi.

Stadinger ser fram emot fler evenemang och själva studierna. De är ganska få studerande som läser tyska och hon ser fram emot att träffa fler nya människor.

ULRIKA LAURÉN, 19 och Elsa Kokkonen, 21, har inlett sina studier i ekonomi. Båda säger att ämnet är intressant och att de trivs i Åbo.

– Åbo är familjärt och jämfört med till exempel Helsingfor­s är staden mindre, säger Kokkonen, som är från Sjundeå.

– Man ser bekanta hela tiden, säger Laurén, som är från Kimitoön.

Frågan om vad de ser fram emot är svår att svara på eftersom det är svårt att välja en sak. Årsfesten nämner de som ett exempel på ett evenemang som de ser särskilt mycket fram emot.

AMALIE JULIN, 19, och Ella Nyberg, 19, har både börjat studera samhällsve­tenskaper. De valde linjen på grund av sitt stora intresse för skolämnet samhällslä­ra och samhället över lag.

– Åbo är en bra studiestad och verkar ganska kompakt, säger Julin, som flyttat till staden från Helsingfor­s.

– Det är en liten, men ändå stor stad, säger Nyberg, som är från Pargas.

Vad ser ni fram emot?

– Allt! säger Nyberg.

De nämner årsfesten och valborgsfr­iandet som höjdpunkte­r de ser fram emot med stor iver.

VALDE ÅBO.

 ?? ALMA RUONAMO ?? GILLAR STADEN. Åbo verkar som en hemtrevlig studiestad, tycker Ulrika Laurén (till vänster) och Elsa Kokkonen.
ALMA RUONAMO GILLAR STADEN. Åbo verkar som en hemtrevlig studiestad, tycker Ulrika Laurén (till vänster) och Elsa Kokkonen.
 ?? ?? SAMHÄLLET INTRESSERA­R. Förutom själva studierna ser Amalie Julin (till vänster) och Ella Nyberg fram emot bland annat årsfesten senare i höst.
SAMHÄLLET INTRESSERA­R. Förutom själva studierna ser Amalie Julin (till vänster) och Ella Nyberg fram emot bland annat årsfesten senare i höst.
 ?? ?? EKONOMISTU­DERANDE. Tony Rantanen (till vänster) och Kasper Pylkkänen ska på föreläsnin­g.
EKONOMISTU­DERANDE. Tony Rantanen (till vänster) och Kasper Pylkkänen ska på föreläsnin­g.
 ?? ?? Marie Stadingers intresse för att studera i staden väcktes då hon besökte Åbo Akademi under ett informatio­nstillfäll­e.
Marie Stadingers intresse för att studera i staden väcktes då hon besökte Åbo Akademi under ett informatio­nstillfäll­e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland