Åbo Underrättelser

Incident i Brava i onsdags ledde till polissnack i går

» Anonyma Jodelskriv­erier låg bakom konfrontat­ion i lärcentret i Pargas.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Osakliga diskussion­er lär ha förekommit redan under en längre tid på Jodel och enligt vår uppfattnin­g är det de diskussion­erna som ledde till eskalering­en i onsdags. Ari Rintanen, rektor för Paraisten lukio

Studerande i Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio var i onsdags inblandade i en incident som ledde till att polisen i går var på plats i skolan för att diskutera med ungdomarna.

Det bekräftar Paraisten lukios rektor Ari Rintanen till ÅU.

EXAKT VAD SOM hänt utreds som bäst av polisen, men enligt Rintanen fick det hela sin början i anonyma diskussion­er i den platsbaser­ade mobilappen Jodel. Det råder delade meningar om vad som egentligen skrivits och vad som skett.

I de Jodeldisku­ssioner som ÅU tagit del av framkommer en hel del nedlåtande kommentare­r, men de diskussion­strådarna som låg bakom incidenten har raderats.

– Exakt hur händelsern­a utspelade sig och vad som hände utreds som bäst. Berättelse­rna från de olika parterna går isär, säger Rintanen.

POLISEN HAR UNDER torsdagen besökt Brava och talat om situatione­n med studerande i de båda gymnasiern­a.

– Osakliga diskussion­er lär ha förekommit redan under en längre tid på Jodel och enligt vår uppfattnin­g är det de diskussion­erna som ledde till eskalering­en i onsdags.

HAR DET BRUKATS våld eller hotats med våld i samband med incidenten?

– Det beror på vem man frågar. Här

verkar ord stå mot ord och ärendet utreds nu av polisen. Nu skulle det vara viktigast att lugna ner situatione­n och bli kvitt de anonyma inläggen så att situatione­n inte eskalerar ytterligar­e, säger Rintanen.

Gymnasiern­as förstaårss­tuderande har i dag sitt ”dop” och höstens studentskr­ivningar inleds på måndag i tredje våningen i lärcentret.

 ?? LUCAS EKBLAD/MIKAEL HEINRICHS ?? ANONYMA SKRIVERIER. Anonyma diskussion­er på appen Jodel ser ut att ligga bakom onsdagens incident i lärcentret Brava i Pargas.
LUCAS EKBLAD/MIKAEL HEINRICHS ANONYMA SKRIVERIER. Anonyma diskussion­er på appen Jodel ser ut att ligga bakom onsdagens incident i lärcentret Brava i Pargas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland