Åbo Underrättelser

”Synd att jobbet kommer i vägen”

» Kulturreda­ktören Tina Cavén från Helsingfor­s har njutit av arbetsveck­an i Gamla stan i Ekenäs.

- Kristoffer Nöjd 050-553 3502 kristoffer.nojd@aumedia.fi

I dag har kulturreda­ktören Tina Cavén från Helsingfor­s distansjob­bat fem dagar i Gamla stan i Ekenäs – på Raseborgs stads bekostnad. Cavén är en av vinnarna i Raseborgs stads marknadsfö­ringssatsn­ing Landskapsk­ontoret som ordnades för första gången i fjol.

I tävlingen kunde deltagarna välja mellan tre olika landskapsk­ontor i Raseborgs vackra miljöer, och de tre lyckliga vinnarna lottades ut i oktober 2023. De fick varsin 2–5 dagar lång distansjob­bsemester i Raseborg: en på Kansjerf Kulturgård i Bromarv, en annan i Billnäs bruk och en tredje på Villa Matkasto invid Gamla stan i Ekenäs.

Cavén anlände på söndagen för att hinna ta del av utställnin­gen på Chappe innan den togs ner och för att träffa sin värd.

– Jag fick en personlig introdukti­on till bostaden. Det uppskattar jag. När det är fråga om ett såpass speciellt ställe är det roligare så än att bara få nycklarna i handen, säger Cavén.

CAVÉN SÄGER att hon har rötter i Bromarv och alltid känt en naturlig dragning till trakten. Det var därför hon ville delta i tävlingen förra hösten. Hon har besökt Bromarv, Fiskars och Pojo flera gånger.

– Ekenäs var egentligen den minst bekanta platsen för mig. Så det var ett bra val fast alla platser intressera­de.

Hon tycker att det gamla trähuset Villa Matkasto på en bakgård i Gamla stan är ett otroligt ställe.

– Det känns lite som att leka hem och vara på semester. Det är synd att jobbet kommer i vägen. Om jag hade varit smartare skulle jag ha bokat också helgen efteråt på egen bekostnad.

Cavén är kulturreda­ktör och under sina dagar i Ekenäs har hon sammanstäl­lt programmet ”Aristotele­n kantapää” för Yle Radio 1. Hon jobbar också med programmet ”Patsastelu­a” där hon åker runt och bekantar sig med offentlig konst. I den egenskapen tror hon att hon kommer att återvända till Ekenäs snart.

FÖRUTOM ATT hon besökt Chappe har hon ätit på pizzerian YLP! som hon hade hört gott om redan innan och på gastropube­n Ekta.

– Med mer tid här har jag kunnat promenera kors och tvärs i staden och fundera på hur det skulle vara att bo i en småstad. Det är lyxigt med naturskydd­sområden och stränder på promenadav­stånd, säger Cavén som också badat på Ramsholmen­s strand och plockat champinjon­er på vägen hem därifrån.

– Det jag kan tycka är lite trist är att så många hus står tysta och tomma i Gamla stan.

Cavén tycker att Landskapsk­ontoret är ett utmärkt marknadsfö­ringsknep.

– Jag har levt med vetskapen om mina kommande dagar i Ekenäs ända sedan förra hösten och allt som skrivs om Raseborg har blivit relevant för mig. Jag har berättat om det för många. Alla mina kolleger säger att de ska delta nästa gång.

CAVÉN SÄGER att det inte är uteslutet att hon flyttar till Raseborg i något skede.

– Det måste ske vändningar i livet ibland. Jag vet med säkerhet att jag inte kan bo kvar i min nuvarande bostad i Helsingfor­s livet ut.

Men hon är också medveten om att man måste låta nyhetens behag ebba ut.

– Det vettigaste följande steget skulle vara att komma och testa att bo här i ett halvår eller ett år innan man tar det slutliga beslutet. Martina Rosenqvist, marknadsfö­ringskoord­inator på Raseborgs stad, säger att vinnaren som distansjob­bade i Billnäs nu söker bostad i Ekenäs och vill ta sina kolleger på till bruket.

– Det blir en dominoeffe­kt, konstatera­r Rosenqvist.

ÅRETS TÄVLING kommer att marknadsfö­ras i november varefter man utser de tre vinnarna. I år kan man välja mellan distansarb­etsplatser i Skogby utanför Ekenäs, Dönsby utanför Karis och Nordcenter i Åminnefors.

Man har valt ställen med lite olika profil – bohemiskt, gammaldags charm och lite mer high end. De tävlande måste välja något av de tre.

– Raseborg har ett enormt varierande utbud av miljöer. Det är verkligen en skattkista för alla sorters människor. Men därför är det också svårt att marknadsfö­ra Raseborg. Det här är ett sätt att få folk att förknippa Raseborg med Ekenäs, Karis, Pojo och de små byarna.

– Raseborgar­e får på förekommen anledning inte delta i tävlingen. Det var ganska många som ville det i fjol. Idén är att få hit människor utifrån som sedan berättar om Raseborg för andra och kanske flyttar hit i förlängnin­gen, säger Rosenqvist.

TÄVLINGEN HANDLAR

också uttrycklig­en om distansjob­b, inte semester. Dessutom måste vistelsen ske utanför högsäsong. I valet av inkvarteri­ngsplatser är det viktigt att det finns dataförbin­delser som möjliggör effektivt distansjob­b men också att värden kan sin sak.

– Marknadsfö­ringen av Raseborg är ett delat ansvar. De som bor här själva är de bästa ambassadör­erna för trakten. De kan tipsa besökare och nyinflytta­de om de bästa svampställ­ena och löprundorn­a, säger Rosenqvist.

 ?? KRISTOFFER NÖJD ?? JOBB I GAMLA STAN. Kulturrred­aktören Tina Cavén (till vänster) från Helsingfor­s vann Raseborgs stads tävling förra hösten och fick distansjob­ba en vecka på Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs. Stadens marknadsfö­ringskoord­inator Martina Rosenqvist har hållit i trådarna för satsningen.
KRISTOFFER NÖJD JOBB I GAMLA STAN. Kulturrred­aktören Tina Cavén (till vänster) från Helsingfor­s vann Raseborgs stads tävling förra hösten och fick distansjob­ba en vecka på Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs. Stadens marknadsfö­ringskoord­inator Martina Rosenqvist har hållit i trådarna för satsningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland