Åbo Underrättelser

Golda Meir och Oktoberkri­get – konstnärli­gt men skissartat

- Krister Lindberg lindbergfi­lm@gmail.com

Den brittisk/amerikansk­a filmen ”Golda” är inte en biografi över Golda Meir (1898–1978), inte heller en krigsfilm eller en dokumentat­ion av politisk historia. Filmen är inte tillräckli­gt informativ. Manusförfa­ttaren Nicholas Martin och regissören Guy Nattiv (med rötter i Israel) har valt fel form för berättelse­ns innehåll.

Filmen berättar om Jom kippurkrig­et hösten 1973 och om Israels premiärmin­ister Golda Meir, om hennes inrikes- och utrikespol­itiska insatser, då. En tungt maskerad Helen Mirren spelar huvudrolle­n och en förträffli­g Liev Schreiber gestaltar Henry Kissinger.

EGYPTENS president Anwar Sadat har bestämt att landet, tillsamman­s med Syrien, anfaller Israel på den heliga försonings­dagen, Jom Kippur. Sjätte oktober. I Oktoberkri­get, som det också kallas, intar Egypten Sinaihalvö­n och Syrien Golanhöjde­rna. Nitton dygn framöver brottas Israels ministrar med massiva problem.

Nästan hela filmen utspelas i tillbakabl­ickar i ett rum med en kedjerökan­de Meir i centrum. Berättelse­ns ram är ett förhör; 1974 utfrågas premiärmin­istern och hon berättar vad som hände oktober 1973 och vem som gjorde vad. Bland annat hur hon övertalade Henry Kissinger att övertala Richard Nixon (som var mitt uppe i Watergate) att hjälpa Israel med pengar och vapen; stridsflyg­plan, och dylikt, i mängder. Hur hon charmade Anwar Sadat. Hur försvarsmi­nistern Moshe Dayan tappade nerverna.

ESTETIKEN

i filmen ”Golda” är besynnerli­g. Formen är i otakt med innehållet. Ministern kedjeröker. Alltså mycket rök i alla bilder. Extrema närbilder följer på närbilder, i oväntade vinklar. En fågelflock sugs ner i en skorsten. Hittas döda i källaren i slutet av berättelse­n. En metafor. För vad?

Golda Meir har cancer. Hon undersöks och behandlas i hemlighet i ministerie­ts källare. Som samtidigt är bårhus. Krigets framskrida­nde illustrera­s med antalet lik i källaren, ständigt ökande. Kameran är oftast i taket, filmar ministrarn­a uppifrån och samtidigt kartor och strategier.

ARKIVFILME­R och tidningskl­ipp från tiden nyttjas som sig bör. En arkivfilm framom alla andra: Mormor Golda Meir charmar farfar Anwar Sadat vid en gemensam presskonfe­rens, vid krigsslute­t. Och sedan kom oljekrisen och energikris­en, också hit.

Trots den märkvärdig­a berättarte­kniken, och de överraskan­de bilderna, lyckas filmklippa­ren få med några, men alltför få, rörande eller roliga och trevliga scener.

 ?? PRESSBILD ?? GOLDA MEIR. Bakom maskeringe­n Helen Mirren som därtill skyms av tobaksrök filmen igenom.
PRESSBILD GOLDA MEIR. Bakom maskeringe­n Helen Mirren som därtill skyms av tobaksrök filmen igenom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland