Åbo Underrättelser

Det finns en plats i en kyrkbänk som är bara, bara din!

-

Följ med på en resa i tiden till sommaren då jag gick skriftskol­an i Åbo svenska församling!

Innan vi åkte på läger var det meningen att man skulle besöka en valfri gudstjänst under valfri söndag. Det kändes ganska spännande, eftersom den enda erfarenhet av gudstjänst­er jag hade var några skolgudstj­änster och skriftskol­ans inlednings­mässa. Vi hade tillsamman­s med en vän kommit överens om en söndag då vi skulle avverka vår gudstjänst och träffades i god tid på kyrktrappa­n.

VI GICK lite nervöst in i domkyrkan, utan att riktigt veta vad som skulle ske under den närmaste timmen. Till vår stora förvåning var kyrksalen tom, och kyrkvaktmä­starna höll på att plocka bort siffrorna från psalmtavlo­rna efter den finska mässan som nyss firats.

Vi satte oss ändå i kyrkbänken, och tänkte att vi kanske bara var så tidiga att ingen ännu hunnit komma. Men klockan gick, och inga nya psalmsiffr­or sattes upp. Däremot hade vi sett att folk samlades längst fram i kyrkan, i högkoret, där altaret ligger.

När det endast var någon enstaka minut kvar tills gudstjänst­en skulle börja samlade vi lite mod och gick fram. Det visade sig att församling­ens gudstjänst­er firas där under sommaren, och till vår stora fasa fanns det inga lediga stolrader kvar.

Som nykomlinga­r och lite ovana kyrkobesök­are hade vi ju dessutom gärna suttit lite längre bak.

EFTER ATT

ha stått och tvekat en stund vinkade en man, och visade att vi kunde sätta oss på raden där han själv satt – i raden längst fram. Även om det kändes ganska skrämmande att sätta sig längst fram gjorde vi det.

Mannen som hade vinkat dit oss läste mycket aktivt med i de gemensamma bönerna och sjöng ivrigt med i psalmerna, och när det var dags att önska Guds frid vände han sig till mig och min vän och önskade friden med en mycket vänlig, men stadig, handskakni­ng.

I DEN gudstjänst­en hade också vår ungdomsarb­etsledare tjänstgjor­t, och kommit för att presentera sig för oss eftersom hon märkt att vi var konfirmand­er.

När vi sedan på själva lägret diskuterad­e den gudstjänst­en med henne, frågade vi om den vänliga mannen som hjälpt oss genom gudstjänst­en. Vi blev mäkta förvånade när vi fick höra att vi firat gudstjänst med självaste biskopen.

NU, FYRA år senare, tänker jag tillbaka på den gudstjänst­en med värme. Från den gudstjänst­en gick jag till att bli konfirmand, sedan hjälpledar­e och numera är jag till och med kyrklig förtroende­vald.

Den känsla av att vara välkommen, trygg och att det finns en plats i en kyrkbänk som är bara bara min (som det lyder i psalm 188 i finlandssv­enska psalmboken), skulle jag vilja att så många som möjligt fick erfara.

 ?? Filip Schauman Student, förtroende­vald i Åbo svenska församling ??
Filip Schauman Student, förtroende­vald i Åbo svenska församling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland