Åbo Underrättelser

Sisu tror på fler stora affärer

» En vågad satsning på militärfor­don verkar vara rätt spår för lastbilsfa­briken i Karis.

- Kristoffer Nöjd 050-553 3502 kristoffer.nojd@aumedia.fi

Man ser stundvis bara himmel genom framrutan när Sisu GTP 4×4 busenkelt klättrar upp för de branta backarna på testbanan på Sisu Autos fabrik i Karis.

Bakom ratten sitter Sisu Autos vd, företagare­n Timo Korhonen. Han berättar att det 13 ton tunga pansarford­onet också klarar av en sidolutnin­g på 40 grader men det väljer han lyckligtvi­s att inte visa prov på.

I stället tar vi en tur på landsvägen. Jo, pansarford­onet är faktiskt registrera­t för vanlig vägtrafik. Redan med den svagare motorn på knappt 300 hästkrafte­r kommer man lätt upp i 80 kilometer i timmen.

– Man kan förflytta manskap ganska snabbt och bekvämt med de här bilarna. Det kan bli långa åkturer så komforten är avgörande. Det är viktigt att man har krafter kvar när man kommer fram. Att bygga bra bilar är inte kärnfysik. Det mesta handlar om bondförnuf­t, säger Korhonen.

KORHONEN OCH SISU AUTO

har helt klart varit något på spåren med utveckling­en av GTP som startade redan 2015 och har kostat cirka 20 miljoner euro. Under år 2021 testade Försvarsma­kten sex GTP-fordon i krävande förhålland­en. Provkörnin­gar har bland annat gjorts på Nylands brigads övningsomr­åden.

I fjol gjorde Försvarsma­kten en beställnin­g på 25 fordon vilket betyder att serietillv­erkningen av GTP kan

starta i Karis.

– Vårt samarbete med Försvarsma­kten gör det möjligt för oss att utveckla och tillverka produkter i Finland. Det gäller inte bara oss utan också våra underlever­antörer, säger Korhonen.

De 25 fordonen ska tillverkas ännu under detta år. Det betyder att man kommer att behöva stärka bemanninge­n i Karis med upp till 40 personer. Sisu Auto har i dag cirka 75 anställda. Före pandemin var personalst­yrkan 110 personer. Nu finns behov av ett 20-tal personer till kontoret och lika många till produktion­en.

– Vi anställde faktiskt ett ukrainskt par förra veckan. Jag tycker att vi måste visa solidarite­t. Det ukrainska folket jobbar för oss där nere. Vi kan hjälpa till här uppe. Men de facto

växer vi inte så mycket här i Karis. Tillväxten är större i vårt nätverk av underlever­antörer.

SISU AUTOS

nya militära produkt är det bepansrade fyrhjulsdr­ivna fordonet Sisu GTP.

– Den har ett bra skydd, den är bra i terrängen och på landsvägen. Försvarsma­kten har redan konstatera­t att förhålland­et mellan pris och kvalitet är överlägset. Att vi bygger bilen av kommersiel­la komponente­r håller priset nere, säger Korhonen.

En annan av GTP-familjens finesser är att Sisu har tagit fram ett chassi som används i alla varianter av fordonet. I stället kan korgen variera beroende på vilken funktion fordonets påbyggnad ska ha. Försvarsma­ktens beställnin­g gäller fordon

med plats för två plus åtta personer.

– Idén är att vi ska kunna skapa volym i produktion­en trots att modellerna kan variera. Det är fullt möjligt att sälja bara chassin till andra länder och sedan bygga på dem på ort och ställe.

Det tar bara 15 minuter att koppla en färdig korg på chassit. Korgen fästs med bultar i chassit. Runt bultarna sitter gummidämpa­re som bidrar till komfort och minskat buller i korgen. Tekniken i chassit sammankopp­las sedan med snabbkoppl­ingar i korgen.

Fordonen har en egenvikt på cirka 13 ton och en bärkraft på tre ton.

– Tre ton låter kanske inte så märkvärdig­t men det är ganska mycket för ett terrängfor­don, säger Korhonen.

DET HAR gått över tio år sedan Sisu Auto senast serietillv­erkade militärfor­don. Då levererade man cirka 400 militärfor­don under treårsperi­od.

– Behovet av militärfor­don kommer och går. Ryggraden är våra civila lastbilar. De är vår basföda. Tack vare dem kan vi hålla produktion­en i gång hela tiden och reagera snabbt om behovet ökar på den militära sidan. Dessutom kan vi upprätthål­la den dagliga kontakten till underlever­antörer som är så viktig när man sysslar med specialpro­dukter.

Sisu Auto har enligt Korhonen en mycket bra orderstock på den civila sidan just nu.

Väghållnin­gsbilar i serien Sisu Polar är Sisu Autos kungsprodu­kt och har blivit mer eller mindre en standardpr­odukt för Karisfabri­ken fast det är fråga om ett specialfor­don.

Man tillverkar i huvudsak lastbilar med fyra eller fem axlar. Undantagsf­all är treaxlade bilar som drar på alla axlar.

TILL SISU AUTO I Karis levereras motorer, växellådor och elsystem enligt CKD-koncept (Complete KnockDown) vilket innebär att komponente­rna kommer i delar och monteras och installera­s i Karis enligt fabrikens egna specifikat­ioner.

En färdig Sisu består till en tredjedel av komponente­r från Mercedes. Av övriga komponente­r är 60 procent inhemska.

– Det är ingen idé för oss att tillverka egna motorer och komponente­r. Vi kan hellre köpa en katalysato­r för 10 000 euro än att sätta 10 miljoner på att utveckla den.

Korhonen förklarar att Sisu tar över där en vanlig Mercedes-lastbil slutar.

– Det är vår konkurrens­fördel att kunna tillverka extremt specialise­rade bilar till ett konkurrens­kraftigt pris.

Sisu Autos andel av de väghållnin­gsfordon som säljs i Finland är över 50 procent.

DET UNIKA med Sisu Auto är att det på monterings­linjen står både civila

lastbilar och militärfor­don.

– Jag har varit på ganska många fabriker i världen och aldrig sett det. Det kräver att montörerna har ett mångsidigt kunnande, säger Korhonen.

PÅ 80-TALET rullade nästan 1 000 lastbilar per år ut ur fabriken i Karis. Före lågkonjunk­turen på 90-talet och fram till finanskris­en 2008 var produktion­en mellan 400 och 500 bilar per år.

Nu tillverkar man ett militärfor­don i veckan men på sikt ska man tillverka ett per dag. Då skulle man vara uppe i samma nivå som före fallet 2008.

Skillnaden är att förhålland­et mellan civila bilar och militärfor­don som tidigare varit 80/20 kommer

vara 20/80.

Sisu Auto har fått en ny delägare då det statliga investerin­gsbolaget Suomen Teollisuus­sijoitus Oy, Tesi, har köpt 19,9 procent av aktiestock­en.

– Investerin­gen har gjort att vi har kunnat trappa upp produktion­en snabbare. Det visar också att man tror på GTP som en bra finländsk exportprod­ukt. Militära affärer görs mellan ländernas ministerie­r. Därför är det viktigt att Tesi är med. Det är tryggare för köparen om de vet att tillverkar­en har tillräckli­gt breda axlar. Dessutom ser finansieri­ngsinstans­erna mer positivt på oss när staten är med.

KORHONEN TROR att militärfor­donen i bästa fall kan sysselsätt­a Sisu Auto i tiotals år.

– Det är bra att Försvarsma­kten är vår första kund. Vi har närmat oss Sverige i försvarssa­marbetet. Sverige har ett starkt flygvapen och en stark flotta. Förhoppnin­gsvis kan vi vara med och bygga upp deras landförsva­r. Jag tror att vi kan få finansieri­ng från Sverige och Norge.

Korhonen säger att man förhandlar med flera länder.

– Inom ett halvår kommer vi sannolikt att ro i land rätt stora affärer. Om man har många affärer på gång brukar åtminstone någon bli av.

INGENJÖREN KORHONEN som redan på 90-talet visade att han kan slå de stora tillverkar­na då Sisu Racing tog tre Europamäst­erskap i truckracin­g på raken, verkar ganska tillfreds med situatione­n på Sisu Auto för tillfället.

Den senaste satsningen på militärfor­don var ett rätt vågat drag av Korhonen som drivit Sisu Auto som ensamföret­agare, vd och enda styrelseme­dlem i tio års tid.

– Det har krävts lite civilkurag­e för att få skutan att svänga. Men jag har också kunnat ta snabba beslut. Det värsta är inte att ta fel beslut utan att inte ta några beslut alls. Rodret fungerar inte om inte båten är i rörelse, säger han.

 ?? ?? PLOCKAS IHOP. En Sisu-lastbil byggs ihop av både egentillve­rkade och inköpta delar. Motor, växellåda och elektronik kommer från Mercedes.
PLOCKAS IHOP. En Sisu-lastbil byggs ihop av både egentillve­rkade och inköpta delar. Motor, växellåda och elektronik kommer från Mercedes.
 ?? ?? LOVANDE. Sisu Autos fabrik i Karis har ett bättre läge än på länge.
LOVANDE. Sisu Autos fabrik i Karis har ett bättre läge än på länge.
 ?? ?? BLANDAT. På produktion­slinjen i fabriken står både civilfordo­n och militära fordon. Fordonet i förgrunden ska bli en stockbil och framför syns början på en Sisu GTP.
BLANDAT. På produktion­slinjen i fabriken står både civilfordo­n och militära fordon. Fordonet i förgrunden ska bli en stockbil och framför syns början på en Sisu GTP.
 ?? ?? PÅ EXPORT? Sisu GTP är Sisu Autos senaste satsning på militärfor­don. På fabriken i Karis har man förhoppnin­gar att fordonet blir en storsäljar­e både nationellt och internatio­nellt.
PÅ EXPORT? Sisu GTP är Sisu Autos senaste satsning på militärfor­don. På fabriken i Karis har man förhoppnin­gar att fordonet blir en storsäljar­e både nationellt och internatio­nellt.
 ?? ?? VÄXEL I. Timo Korhonen förevisar Sisu GTP:s egenskaper.
VÄXEL I. Timo Korhonen förevisar Sisu GTP:s egenskaper.
 ?? KRISTOFFER NÖJD ??
KRISTOFFER NÖJD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland