Åbo Underrättelser

– formen ger rymliga utrymmen på få kvadratmet­rar

» Granhuset, bredvid det så kallade Bladhuset, på Hirvensalo är nu klart. Konsthuset har inslag av många erkända konstnärer.

- Jan-Erik Andersson Mar- Jacob Hjortman 050 356 7357 jacob.hjortman@aumedia.fi

Konstnären och hans fru, grafiska formgivare­n jo Malin, har nu flyttat in i det nya Granhuset på Hirvensalo bredvid Bladhuset, eller Life on a Leaf, där de bodde tidigare.

DET NYA konsthuset har Andersson ritat tillsamman med arkitekten Erkki Pitkäranta, som även var med och ritade Bladhuset, och byggt för att vara så energisnål­t som möjligt.

– Därför byggde vi det i en sexkant. Formen gör det möjligt att få rumsligt intressant­a, rymliga utrymmen på få kvadratmet­rar. Det är en form som, till skillnad från fyrkanten, också förekommer i naturen för att den är en effektiv form, säger Andersson.

Väggarna är byggda av dubbla stockar isolerade med träfiberma­ssa, som gör att det är mycket välisolera­t.

Huset både värms och kyls med bergvärmet­eknik och sedumtaket är klätt med fetknoppsv­äxter.

GRANEN ÄR ett ofta förekomman­de inslag i Anderssons konst. Därför ville han lyfta fram granen och låta den få stå i centrum. Dessutom är huset byggt av granträ.

– Den skapar också en viss kontinuite­t till Bladhuset eftersom att granen finns med i detaljer på det huset, säger Andersson.

På finska heter huset Kuusi-o-talo

som också anspelar på den sexkantiga formen.

I HELA HUSET finns spår av samarbeten med olika konstnärer. Huset är Anderssons postdoc-arbete vid Bildkonsta­kademin där han forskar bland annat om hur konsten kan bidra till att skapa arkitekton­iska rum. På utsidan finns sex olika skulpturer av olika konstnärer, ett i varje hörn.

– Vi fick finansieri­ng av Kone-stiftelsen så att vi kunde betala konstnärer­na att göra skulpturer. Till skillnad från Bladhuset där vi mest samarbetad­e med mina vänner som ställde upp på frivillig basis. Jag valde skulptörer som alla arbetar med olika material och uttrycksät­t för att så få in ett överraskni­ngsmoment i planeringe­n, något som är viktigt för mig och Pitkäranta, säger Andersson.

FEM SKULPTÖRER har fått fria händer i var sitt hörn av huset, Heini Aho, Benjamin Orlow, Riikka Puronen, Kimmo Schroderus och Jenni Tieaho. Till det sista hörnet har en av den finländske konstnären Ossi Sommas skulpturer deponerats av den förening som vårdar han arv.

– Många av konstverke­n finns på hyllor i 1920- och 30-talets nyklassici­stiska stilriktni­ng.

En del av konstverke­n syns tydligt från vägen så att förbipasse­rande kan stanna till och studera dem.

På verandan har den engelska miljökonst­nären Trudi Enwistle, som också planerat gården, installera­t en brygga med en badstege.

– Det är en liten protest, badstegen väntar på att havsvatten­nivån ska stiga, säger Andersson.

PÅ DE TOTALT 74 kvadratmet­rarna ryms två badrum, kök, vardagsrum, två arbetsrum och ett sovrum.

– När vi planerade huset mätte vi upp det på gården med pinnar och stickor i skala 1:1. På så vis får man en känsla för hur vi kunde planera utrymmena så att två personer kan bo här. Då hade vi det runda bordet som utgångspun­kt när vi planerade.

Bordet är ett av Anderssons konstverk. Här finns inslag av Akseli Gallen Kallelas målningar, flera olika tempel och berget Ararat.

– Det är många typer av mystik som represente­ras här, säger Andersson.

Utkanten av bordet går i orange medan mitten har ett rymdtema med inslag av grankvista­r. Kontrasten mellan det eldiga orangea och den svarta rymden passar väl in i te

mat för nedre våningen: brand.

– Det är min fru som planerat temat här. Om det då syftar på att det är världen som brinner eller vad det betyder är öppet för tolkning.

På väggen bakom spisen finns en eld utskuren i akrylat, och överallt finns små detaljer på temat.

Ventilatio­nsrören syns också tydligt svarta, vilket ger en känsla av att de är sotfärgade.

– Kaminen här är tillägnad Putin, om elen försvinner kan vi laga mat i den, säger Andersson och visar den moderna svarta vedeldade kaminen som står i vardagsrum­met.

Trappan upp till övre våningen är inspirerad av skärselden. När man går upp genom den kommer man till den ljusa övervåning­en, där ljus kommer in från alla sex håll.

– Fördelen med sex väggar är att man kan få in ljus från så många olika håll. Därför har vi också glasdörrar för att tillåta ljuset att sprida sig.

OCKSÅ INSIDAN av huset bär spår av andra konstnärer. Bland annat har serieteckn­aren Krister Nuutinen har med en värmepenna ristat in en bildserie ovanför toalettsto­len och Camilla Moberg har tillverkat en ljusskulpt­ur av glas.

I toaletten på övervåning­en finns en installati­on av konstnären Kristiina Mäenpää. Hennes fotavtryck

finns ingjutna i golvet, som att någon står och tittar ut genom fönstret på bladhuset. På fönstret finns en text som går ihop med en text på dörren när solen kastar skuggorna rätt.

 ?? ??
 ?? JACOB HJORTMAN ?? STORTRIVS. Konstnärer­na Jan-Erik Andersson och Marjo Malin stortrivs i det lilla konsthuset.
JACOB HJORTMAN STORTRIVS. Konstnärer­na Jan-Erik Andersson och Marjo Malin stortrivs i det lilla konsthuset.
 ?? JAN-ERIK ANDERSSON ?? SKULPTURER. Benjamin Orlows skulprut på husets fasad, i bakgrunden syns en skulptur av Kimmo Schroderus.
JAN-ERIK ANDERSSON SKULPTURER. Benjamin Orlows skulprut på husets fasad, i bakgrunden syns en skulptur av Kimmo Schroderus.
 ?? ?? GRANHUSETS KÄRNA. När huset planerades mätte de upp huset med pinnar och käppar med bordet som utgångspun­kt.
GRANHUSETS KÄRNA. När huset planerades mätte de upp huset med pinnar och käppar med bordet som utgångspun­kt.
 ?? ?? TILLÄGNAD PUTIN. I kaminen kan de laga mat även om elen skulle försvinna.
TILLÄGNAD PUTIN. I kaminen kan de laga mat även om elen skulle försvinna.
 ?? JAN-ERIK ANDERSSON ?? HIRVENSALO. Konsthuset Granhuset är nu klart. Här bor konstnärer­na JanErik Andersson och Marjo Malin.
JAN-ERIK ANDERSSON HIRVENSALO. Konsthuset Granhuset är nu klart. Här bor konstnärer­na JanErik Andersson och Marjo Malin.
 ?? ?? INSTALLATI­ON. På övre våningens toalett finns konstnären Kristina Mäenpääs fotavtryck.
INSTALLATI­ON. På övre våningens toalett finns konstnären Kristina Mäenpääs fotavtryck.
 ?? ?? MYCKET RUM PÅ FÅ KVADRATMET­RAR. Trots att huset är litet har de varsitt arbetsrum.
MYCKET RUM PÅ FÅ KVADRATMET­RAR. Trots att huset är litet har de varsitt arbetsrum.
 ?? ?? DRAMATISK TRAPPA. Trappan upp till den ljusa övrevåning­en är inspirerad av skärselden.
DRAMATISK TRAPPA. Trappan upp till den ljusa övrevåning­en är inspirerad av skärselden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland