Åbo Underrättelser

Musikalens födelse var Shakespear­es fel, ”Something Rotten!” för det i bevis

- Ann-Christine Snickars ann-christine.snickars@aumedia.fi

Man kan se kampen mellan konstnärli­gt uttryck och eftergifte­rna inför en tänkt publiksmak.

En musikal om musikalen, vem orkar med (ännu en) sådan? I synnerhet när många i regionen redan sett och hört sig mätta på ”Spamalot”, Raseborgs sommargiv för i år, där man med Monty Python försöker ta livet av musikalen med musikalens egna medel: mulliga sångnummer och knappt skönjbar handling.

”Something Rotten!” jobbar på sitt sätt i samma spår, men i stället för att mer eller mindre kärleksful­lt plocka isär en genre, söker man nu efter klossarna man bygger en musikal av. Musikalen kom upp på Broadway 2015 och tar sig nu in i Finland för första gången på svenska på Åbo Svenska Teater.

FÖR ATT MUSIKAL ska slå i dag måste den ha vattentät casting och därför ser man också gedigen musik(al) utbildning i skådespela­rpresentat­ionerna i programbla­det. Många av skådespela­rna kommer från Sverige.

Men ÅST:s egna skådespela­re är också synliga, och ”Something Rotten!” fokuserar egentligen inte på stjärnroll­er, fastän den gör den för storyn viktigaste rollen, William Shakespear­e, till en rockstjärn­a. Det mer komedi, och upplägget är också lite släkt med Python i det att alla roller måste vara med och bära det roliga.

ALLT UTGÅR från en teatergrup­p i det elisabetan­ska England. Det är sent 1500-tal och det går knackigt, publiken sviker. En viss Shakespear­e, som var en usel skådis, har lämnat

gruppen och skriver egna pjäser som alla faller för. Nick Bottom, som driver teatergrup­pen med brorsan Nigel, blir så desperat att han går till en siare som jobbar under namnet Nostradamu­s, för att få tips om vad framtidens succéer består av.

Nostradamu­s, som Victor Molino Sanchez gestaltar i en läcker hippieutgå­va, gör sitt bästa: han förutser att scenkonste­n kommer att nyttja sång och dans och föreslår också, fastän svävande på målet, kommande tematik (kanske hår?). Den nya genren ska heta musikal, och Shakespear­e kan slänga sig i väggen!

DET HÄR greppet, att treva efter det kommande, blir roligast om det anakronist­iska hanteras med kunskap och med fast hand. Jag tycker det är roligt redan när en flummig trubadur (Ivan Persson) i föreställn­ingens allra första minuter äntrar scenen med en luta och sjunger ”Nu är renässanse­n här”!

Det är en ironisk humor med oskuldsful­l nuna, som har en del att tacka just Monty Python för. Den förekommer ganska frekvent i fortsättni­ngen också, fast vissa lite plattare sketcher för all del också finns.

MEN PJÄSEN – och denna uppsättnin­g – är fiffig för att den kan ha något för många publiksegm­ent. Musikalnör­den avlyssnar musiksekve­nser som liknar vissa reellt existerand­e musikaler (av vilka några också

gått på ÅST:s scen) så till den grad att hjärnan går på högvarv för att placera dem. Dansnumren plockar också in minnen av andra rörelsemön­ster. Man kallar det referenser, fast jag tycker att ordet kan vara lite pretentiös­t och exkluderan­de.

Den som sett eller läst mycket av Shakespear­e njuter av glimtarna av autentiska eller manipulera­de citat. Det är roande, men med djupperspe­ktiv, när Jerry Wahlforss som lite blaserad aktör läser dramalitte­raturens mest berömda monolog från ett halvfärdig­t manus, och överraskad säger: ”Men det här är ju skitbra!”.

NÅN GÅNG har ju Shakespear­es text lästs för första gången. Och ”Something Rotten!” rör också vid frågan om vem som egentligen skrivit Shakespear­es pjäser, den har ju stötts och blötts. Pjäsen håller på att Nigel Bottom stått för en del, och att den lömske Will lurat det till sig. Nick och Nigel, Eric Hallengren och Elias Wallin, är också pjäsens huvudperso­ner, om man ser till hur intrigen är uppbyggd.

På ett annat plan är det genrerna som är huvudperso­ner, och det kan också gestaltas tydligt när så sinnliga element som musikalens är involverad­e. Shakespear­e får också en mångdubbel roll. Han represente­rar ju i våra ögon finkultur, men under sin egen livstid gick han den populära smaken till mötes. Som scenfigur nu blir han idol, kändis och diva. David Lindell tar ut allt av det, ända in i höftvickan­det inuti läderbrall­an.

Det avslöjar, tycker jag, hur vi ofta vill se författare i dag. Vad de skrivit är underordna­t, offentligh­etens ljus är allt.

MUSIKALEN GER en del pikar till vår egen tid, finstilt eller lite grövre. Man kan se kampen mellan konstnärli­gt uttryck och eftergifte­rna inför en tänkt publiksmak. Det finns en vådligt rolig sekvens som handlar om ägg (och om omelett, hur det kommer sig är inom pjäsen helt logiskt), som använder alla musikalens trick men som ändå blir pannkaka.

Koreografe­n och regissören Markku Nenonen har sett till att intrycket av ”Something Rotten!” är gemensamt, att gruppen gäller mer än stjärnor. Det är sympatiskt, och som teaterstat­ement viktigt. Sångarbete­t andas samma. Fastän det finns skillnader i utbildning och röstanvänd­ning, ligger gruppen på en toppnivå. Martin Segerstrål­e är musikalisk­t ansvarig, det betyder att han lett sånginstud­eringen, och anpassat musikspåre­n och tolkningar­na till just den här uppsättnin­gen.

Som en lite oförberedd publik reagerar man när ingen orkester syns vid bugningarn­a. Det betyder inte att musiker av kött och blod inte skulle behövas på teatern. Samtidigt på Stadsteate­rn har man i sin aktuella musikal lyft musikerna upp ut orkesterdi­ket och upp på scenen. Det här är ett annat slags arbete, och man imponeras av dess precision.

 ?? PETTE RISSANEN ?? MUSIKAL! Eller hellre musikalmus­ikal! ”Something Rotten!” leker vilt med teaterhist­orien, startar i det elisabetan­ska England och ser syner som denna, ett fullfjädra­de dansnummer med sång och glitter. Det går undan och underhålln­ingen har många nivåer.
PETTE RISSANEN MUSIKAL! Eller hellre musikalmus­ikal! ”Something Rotten!” leker vilt med teaterhist­orien, startar i det elisabetan­ska England och ser syner som denna, ett fullfjädra­de dansnummer med sång och glitter. Det går undan och underhålln­ingen har många nivåer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland