Puo­li­kas au­rin­ko­ter­veh­dys

Aloittelijan Jooga - - 1. Viikko Asennot -

l Hengitä vat­saan hi­taas­ti ja sy­vään. Nau­ti jo­ka het­kes­tä. Tun­ne, kuin­ka ke­ho­si laa­je­nee si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä ja peh­me­nee ja ren­tou­tuu ulos­hen­gi­tyk­sel­lä.

l Py­säh­dy ku­hun­kin asen­toon en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la vii­den hen­gi­tyk­sen ajak­si. Näin eli­mis­tö saa mah­dol­li­suu­den ren­tou­tua ku­hun­kin asen­toon, ja sa­mal­la se vah­vis­tuu ja ver­tyy. Tois­ta sar­ja vie­lä 1–2 kertaa hen­git­täen al­la ole­vien oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

1 Vuo­ria­sen­to käm­me­net ru­kous­a­sen­nos­sa (s. 29)

Hengitä si­sään ja vie kä­det ul­ko­kaut­ta pään ylä­puo­lel­le...

2 Kä­sien ojen­nuk­seen ylös seis­ten (s. 30)

Hengitä ulos ja vie kä­det si­vu­kaut­ta alas...

3 Eteen­tai­vu­tuk­seen seis­ten (s. 31)

Hengitä si­sään ja nos­ta sel­kä...

4 Puo­lik­kaa­seen eteen­tai­vu­tuk­seen seis­ten (s. 31)

Hengitä ulos ja ren­tou­du ta­kai­sin...

5 Eteen­tai­vu­tuk­seen seis­ten

Hengitä si­sään ja vie kä­det ul­ko­kaut­ta pään yli...

6 Kä­sien ojen­nuk­seen seis­ten

Hengitä ulos ja las­ke kä­det...

7 Vuo­ria­sen­toon käm­me­net ru­kous­a­sen­nos­sa

Täs­sä sar­jas­sa pää­set yh­dis­tä­mään joi­tain en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la op­pi­mis­ta­si asen­nois­ta. Muis­ta liik­kua oman hen­gi­tyk­se­si tah­dis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.