Vy­agh­ra­sa­na

LÄMMITTELY TII­KE­RI

Aloittelijan Jooga - - 2. Viikko Asennot -

l Käy ne­lin­kon­tin ran­teet suo­raan ol­ka­päi­den al­la, pol­vet suo­raan lan­tion al­la ja jal­ka­pöy­dät alus­taa vas­ten. Le­vi­tä sor­met ja var­mis­ta, et­tä kes­ki­sor­met osoit­ta­vat eteen­päin.

l Hengitä si­sään ja nos­ta pää­tä ja rin­ta­ke­hää sa­mal­la, kun viet oi­kean ja­lan taak­se ja ylös. Kou­kis­ta pol­vi ja osoi­ta var­pail­la koh­ti kat­toa. Ve­dä ol­ka­päi­tä alas koh­ti lan­tio­ta ve­nyt­tääk­se­si nis­kaan pi­tuut­ta. Koh­dis­ta kat­se peh­meäs­ti eteen­päin (A). Py­säh­dy asen­toon het­kek­si. Hengitä ulos sa­mal­la, kun viet pol­ven alas koh­ti ne­nää, tuot pään alas ja pääs­tät se­län pyö­ris­ty­mään ylös­päin. Py­säh­dy asen­toon het­kek­si (B).

l Jat­ka liik­ku­mis­ta näi­den kah­den asen­non vä­lil­lä hen­gi­tyk­se­si tah­dis­sa. Hengitä hi­taas­ti si­sään ja ulos 10–20 kertaa. Tois­ta har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

HYÖ­DYT Edis­tää sel­kä­ran­gan liik­ku­vuut­ta ✦ Avaa lan­tio­ta ✦ Kiih­dyt­tää ve­ren­kier­toa Te­kee hy­vää sel­kä­ran­gan her­mos­tol­le✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.