Dan­da­sa­na

SAU­VA

Aloittelijan Jooga - - 2. Viikko Asennot -

l Is­tu ja­lat suo­ras­sa, jal­ka­te­rät yh­des­sä. Kou­kis­ta nil­kat niin et­tä var­paat osoit­ta­vat kat­toon. Le­puu­ta käm­me­niä­si tai sor­men­päi­tä­si lan­tion mo­lem­min puo­lin. Le­vi­tä sor­met – var­mis­ta, et­tä sor­men­päät osoit­ta­vat eteen­päin.

l suo­raan Var­mis­ta, ylös­päin et­tä pol­ve­si ja jal­ka­te­rät osoit­ta­vat le­pää­vät kan­ta­pään kes­kio­sal­la. Kun olet val­mis, ve­ny­tä pä­kiöi­den kaut­ta eteen­päin, le­vi­tä var­paat ja ve­ny­tä iso- ja pik­ku­var­paan ty­viä ke­hos­ta pois­päin. Nos­ta hol­vi­kaar­ta ja ve­dä jal­ka­te­rän ul­ko­syr­jiä aa­vis­tus it­seä­si koh­ti.

l Pai­na si­sä­rei­siä si­sään- ja alas­päin ava­tak­se­si ris­ti­luun aluet­ta. No­jaa hie­man eteen­päin ol­lak­se­si is­tuin­lui­den etusyr­jäl­lä.

l Pi­dä lan­tio neut­raa­lis­sa asen­nos­sa ja pai­na kä­siä alus­taan suo­ris­taak­se­si sel­kä­ran­kaa. Ve­dä na­paa koh­ti sel­kä­ran­kaa ja ol­ka­päi­tä alas koh­ti lan­tio­ta. Ve­ny­tä nis­kaa pää­la­kea ko­hot­ta­mal­la.

l Hen­git­tä sy­väl­le vat­saan 5–10 kertaa ja ren­tou­ta sit­ten hi­taas­ti.

Tä­mä asen­to toi­mii läh­tö­koh­ta­na mo­nil­le is­tual­taan teh­tä­vil­le asen­noil­le, jo­ten sii­hen kan­nat­taa tu­tus­tua ajan kans­sa. HYÖ­DYT Kas­vat­taa kes­kit­ty­mis­ky­kyä ✦ Lie­vit­tää uu­pu­mus­ta ✦ Vah­vis­taa sel­kää Vah­vis­taa kes­ki­var­ta­lon li­hak­sia✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.