Sup­ta badd­ha ko­na­sa­na

VAL­MIS­TAU­DU JU­MA­LAT­TA­REN ASEN­TO MA­KUUL­LA

Aloittelijan Jooga - - 4. Viikko Asennot -

l Is­tu ma­tol­le ja vie jal­ka­poh­jat yh­teen. Kie­do joogavyö se­län taak­se, rei­sien yli ja jal­ka­te­rien ym­pä­ri ja ki­ris­tä se so­pi­vak­si. Var­mis­ta, et­tä sol­ki ei pai­na jal­koi­hin. Las­ke sel­kä va­ro­vas­ti kä­si­var­sien va­raan ja sit­ten ko­ko­naan alas ma­tol­le tu­kien it­seä­si kä­si­var­sii­si.

l Las­ke pol­vet hi­taas­ti si­vuil­le, niin et­tä jal­ka­si muo­dos­ta­vat ti­man­tin muo­toi­sen ku­vion. Le­vi­tä kä­si­var­ret kyl­kien ul­ko­puo­lel­le käm­me­net ylös­päin.

l Tee tar­vit­ta­vat hie­no­sää­döt, jot­ta ko­ko ke­ho pää­see ren­tou­tu­maan täy­sin. Jos nis­kas­sa tun­tuu epä­mu­ka­val­ta, voit pan­na pään al­le ohuen, tai­te­tun peit­teen.

l Sul­je sil­mä­si ke­vyes­ti, kes­ki­ty saa­maan yhteys hen­gi­tyk­see­si ja anna ke­ho­si va­jo­ta ren­to­na alus­taan. Le­pää niin kau­an kuin tun­tuu mu­ka­val­ta – jo­pa 10 mi­nuut­tia. Tuo sit­ten pol­vet hi­taas­ti yh­teen, höl­len­nä vyö­tä, kään­nä lan­tio­ta va­sem­mal­le ja anna pol­vien hi­taas­ti las­keu­tua oi­keal­le. Kään­ny hi­taas­ti oi­keal­le kyl­jel­le. Py­säh­dy het­kek­si ja nouse sit­ten kä­si­var­sien avul­la is­tu­maan.

Jos lan­tio­si tun­tu­vat jäy­kil­tä, ei­kä si­nul­la ole joo­ga­vyö­tä, voit aset­taa kum­man­kin pol­ven al­le pa­li­kan tai tyy­nyn. HYÖ­DYT Tyyn­nyt­tää her­mos­toa Sää­te­lee ve­ren­pai­net­ta Avaa lan­tio­ta ja sy­dä­na­laa✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.