Ustra­sa­na

IS­TUEN KA­ME­LI

Aloittelijan Jooga - - 4. Viikko Asennot -

l ja var­paat Käy pol­vil­le­si tai­vu­tet­tui­na rei­det lan­tion lat­tial­le. le­vey­del­lä Hengitä si­sään ja ve­ny­tä sel­kä­ran­kaa ylös lan­tios­ta. Nos­ta oi­kea kä­si ja pyö­räy­tä se pään yli ja las­ke sit­ten oi­keal­le kan­ta­pääl­le. Hengitä ulos. Hengitä muu­ta­mia ker­to­ja sy­vään tun­nus­tel­lak­se­ni ve­ny­tys­tä.

l Tois­ta seu­raa­val­la si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä sama lii­ke va­sem­mal­la kä­del­lä. Kat­so suo­raan eteen­päin, jot­ta nis­ka ei ra­si­tu. Hengitä ulos.

l Ve­dä si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä rin­ta­las­taa va­ro­vas­ti ylös­päin ve­nyt­tääk­se­si rin­ta­ke­hää ja ol­ka­päi­tä. Va­pau­ta hän­tä­luu koh­ti lat­ti­aa ja tun­ne ve­ny­tys etu­rei­sis­sä ja kes­ki­var­ta­lon li­hak­sis­sa.

l Pi­dä nis­ka pit­kä­nä ja ve­dä sa­mal­la leu­kaa hie­man koh­ti rin­taa. Hengitä sy­vään 5–10 kertaa. Hengitä sit­ten ulos ja nouse asen­nos­ta kes­ki­var­ta­lon li­has­ten avul­la. Le­pää pa­ri mi­nuut­tia lap­sen le­poa­sen­nos­sa (s. 28).

HYÖ­DYT ✦ Pi­ris­tää Ve­nyt­tää rin­ta­ke­hää ja sy­dä­na­laa ✦ Vah­vis­taa rei­siä Ase­ta pa­lik­ka kum­man­kin nil­kan ul­ko­puo­lel­le ja las­ke kä­te­si niil­le, kun­nes liik­ku­vuu­te­si pa­ra­nee ja yle­tyt lat­ti­aan.✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.