Na­va­sa­na

IS­TUEN VE­NE

Aloittelijan Jooga - - 5. Viikko Asennot -

l Is­tuu­du ma­tol­le. Kou­kis­ta pol­vet, nos­ta ja­lat lat­tias­ta ja ota kiin­ni rei­sien ta­kaa.

l Ve­dä na­paa koh­ti sel­kä­ran­kaa ja no­jaa taak­se­päin niin, et­tä ta­sa­pai­noi­let is­tuin­luil­la. Hengitä pa­ri kertaa sy­vään. Nos­ta ja­lat niin, et­tä rei­det ovat 45 as­teen kul­mas­sa lat­tias­ta ja sää­ret ovat sa­man­suun­tai­set ma­ton kans­sa. Ve­dä la­pa­lui­ta alas koh­ti lan­tio­ta, ak­ti­voi vat­sa­li­hak­set ja ren­tou­ta jal­ka­te­rät.

l Pai­na hän­tä­luu­ta koh­ti lat­ti­aa ja hä­py­luu­ta koh­ti na­paa. Jos tä­mä tun­tuu mu­ka­val­ta, voit ojen­taa kä­si­var­ret ylös ja pi­tää nii­tä sa­man­suun­tai­si­na lat­tian kans­sa ve­nyt­täes­sä­si pi­tuut­ta sor­men­päi­den kaut­ta. Hengitä sy­väl­le muu­ta­man ker­ran ja jos tun­net ta­sa­pai­no­si riit­tä­vän, voit ojen­taa jal­ka­si niin, et­tä ke­ho­si muo­dos­taa ” V:n”.

l Vie leu­ka rin­taan, niin et­tä päälaki nousee aa­vis­tuk­sen ol­ka­päis­tä. Hengitä sy­vään vii­si kertaa ja ren­tou­ta ke­ho ulos­hen­gi­tyk­sel­lä.

Alus­sa voit lait­taa joo­ga­vyön pä­kiöi­den ym­pä­ril­le. No­jaa taak­se­päin, hengitä ulos, suo­ris­ta ja nos­ta ja­lat ylös.

HYÖ­DYT Kas­vat­taa kes­kit­ty­mis­ky­kyä ✦ Vä­hen­tää stres­siä Voi­mis­taa vat­sa­li­hak­sia Voi­mis­taa sel­kä­li­hak­sia✦ ✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.