Na­di sho­da­na

VUOROSIERAINHENGITYS

Aloittelijan Jooga - - 6. Viikko Asennot -

l Tä­mä joo­ga­hen­gi­tys rau­hoit­taa mie­len ja avaa ke­hon tu­kok­sia – sik­si se so­pii täy­del­li­ses­ti teh­tä­väk­si ta­sa­pai­no­har­joi­tus­ten kans­sa.

l Is­tu mu­ka­vas­sa asen­nos­sa ja käy­tä muu­ta­ma mi­nuut­ti kes­kit­tyäk­se­si. Tuo oi­kea kä­si ne­näl­le ja las­ke peu­ka­lon­kär­ki oi­kean sie­rai­men ylä­puo­lel­le. Las­ke etu- ja kes­ki­sor­men päät kul­ma­kar­vo­jen vä­liin. Kou­kis­ta ni­me­tön ja pik­kusor­mi ja las­ke ni­met­tö­män si­sä­syr­jä va­sem­man sie­rai­men ylä­puo­lel­le.

l Sul­je va­sen sie­rain ni­met­tö­mäl­lä ja hengitä pe­rus­teel­li­ses­ti ulos oi­keas­ta sie­rai­mes­ta. Pi­dä va­sen sie­rain sul­jet­tu­na, ja hengitä hi­taas­ti si­sään oi­kean sie­rai­men kaut­ta. Sul­je sit­ten oi­kea sie­rain peu­ka­lol­la ja nos­ta ni­me­tön sor­mi ylös ava­tak­se­si va­sem­man sie­rai­men. Hengitä hi­taas­ti ulos.

l Odo­ta het­ki, hengitä sit­ten hi­taas­ti si­sään va­sem­man sie­rai­men kaut­ta, en­nen kuin sul­jet sen taas ni­met­tö­mäl­lä. Va­pau­ta oi­kea sie­rain peu­ka­lol­la. Hengitä hi­taas­ti ja ta­sai­ses­ti ulos avoi­men sie­rai­men kaut­ta.

l Tä­mä on yk­si kier­ros. Tois­ta harjoitusta vii­den mi­nuu­tin ajan hen­git­täen hi­taas­ti ja tie­dos­ta­vas­ti.

Vink­ki Tee muu­ta­ma kier­ros vuo­ro­sie­rain­hen­gi­tys­tä ai­na, kun ha­luat saa­da syk­kee­si hi­das­tu­maan tai ha­luat rau­hoit­tua, kos­ka olet stres­saan­tu­nut. HYÖ­DYT Rau­hoit­taa mie­len Avaa ke­hon tu­kok­sia ja el­vyt­tää ener­gia­vir­ran✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.