Utt­hi­ta has­ta pa­dan­gust­ha­sa­na II

SEIS­TEN KÄ­SI VAR­PAA­SEEN JAL­KA OJEN­NET­TU­NA II

Aloittelijan Jooga - - 6. Viikko Asennot -

l Vie sei­so­ma-asen­nos­sa pai­no va­sem­mal­le ja­lal­le. Le­vi­tä var­paat, pai­na iso- ja pik­ku­var­paan ty­veä alus­taan. Nos­ta hol­vi­kaar­ta.

l ja tar­tu Nos­ta sii­hen oi­kea oi­keal­la pol­vi lan­tion kä­del­lä­si. kor­keu­del­le Pai­na va­sen­ta jal­kaa edel­leen alus­taan, kun sa­mal­la ojen­nat va­sem­man kä­den si­vul­le. Hengitä sy­vään 3–5 kertaa. Hengitä ulos ja las­ke jal­ka alas. Tois­ta har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

l Sei­so seu­raa­vak­si sei­nän vie­res­sä ja pa­ne joogavyö oi­kean ja­lan pä­kiän ym­pä­ril­le. Pi­dä vyön mo­lem­pia päi­tä oi­keas­sa kä­des­sä. Vie va­sen kä­si sei­näl­le.

l Ve­dä na­paa koh­ti sel­kä­ran­kaa ja pai­na ol­ka­päi­tä alas koh­ti lan­tio­ta. Ve­ny­tä ke­hoon pi­tuut­ta pää­la­kea ko­hot­ta­mal­la. Kun olet val­mis, ojen­na oi­kea jal­ka ulos si­vul­le käyt­täen vyö­tä tu­ke­na. Ve­ny­tä ke­hoa­si si­vul­le ojen­ne­tun kä­den ja ojen­ne­tun ja­lan kaut­ta. Aluk­si saa­tat jou­tua pi­tä­mään ja­lan kou­kis­tet­tu­na, mut­ta ta­sa­pai­no­si ko­hen­tues­sa pys­tyt ojen­ta­maan sen suo­rak­si.

l Las­ke kä­si ja jal­ka hi­taas­ti ulos­hen­gi­tyk­sel­lä. Pi­dä tau­ko ja tois­ta har­joi­tus sit­ten vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

HYÖ­DYT ✦ Ta­sa­pai­noa ✦ Voi­maa ✦ Va­kaut­ta Kes­kit­ty­mis­ky­kyä Ly­hen­nä vyö­tä vä­hi­tel­len, kun liik­ku­vuu­te­si ja voi­ma­si kas­va­vat. Kun olet val­mis, voit jät­tää vyön pois ja tul­la pois sei­nän luo­ta.✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.