6. Viik­ko

Aloittelijan Jooga - - Sisältö -

Elä­mä on kuin nuo­ral­la­tans­sia, ja ma­tol­la viet­tä­mä­si ai­ka voi val­mis­taa si­nua niin elä­män ylä­kuin ala­mä­kiin­kin. Täs­sä vii­mei­ses­sä har­joi­tuk­ses­sa kuu­den vii­kon mit­tai­sel­la joo­gan al­keis­kurs­sil­la­si pää­set ko­kei­le­maan jal­ka­te­ril­lä, is­tuin­luil­la ja ol­ka­päil­lä ta­sa­pai­noi­lua löy­tääk­se­si si­ten si­säi­sen mie­len­rau­han, voi­man ja tyy­ney­den. Pää­täm­me tä­män har­joi­tuk­sen täy­del­li­seen au­rin­ko­ter­veh­dyk­seen ja kut­suun hy­väk­syä oma it­se­si riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­tä elä­mäs­sä­si ta­pah­tuu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.