Digi KUVA - - UU­TI­SET -

Au­rin­ko on ne­li­sen as­tet­ta tai­vaan­ran­nan ala­puo­lel­la, ja si­ni­nen het­ki al­kaa. Mo­niin ik­ku­noi­hin on syt­ty­nyt va­lo, ja tai­vaan si­ni­nen on in­ten­sii­vi­sem­pi. Va­lo­tusai­ka on yk­si se­kun­ti.

OH­JEL­MA Pa­ras oh­jel­ma on au­kon esi­va­lin­ta, jos­sa ku­vaa­ja va­lit­see au­kon ja ka­me­ra va­lo­tusa­jan. Va­lon hil­jal­leen muut­tues­sa on myös ase­tuk­sia vas­taa­vas­ti muu­tet­ta­va, ja au­kon esi­va­lin­ta hoi­taa sen it­se. Ku­vat kan­nat­taa sil­loin täl­löin tar­kis­taa näy­töl­tä ja käyt­tää tar­vit­taes­sa va­lo­tuk­sen­kor­jaus­ta.

ASE­TUK­SET Käy­tä auk­koa F8, el­let ha­lua täh­ti­te­hos­tet­ta, jo­ka saa­daan pie­nem­mäl­lä au­kol­la, esi­mer­kik­si F16:lla. Käy­tä ja­lus­taa ja pien­tä herk­kyyt­tä – mie­lel­lään ar­voa ISO 100. Käy­tä val­ko­ta­sa­pai­no­na Päi­vän­va­loa. Ota raa­ka­ku­vaa, niin voit sää­tää val­ko­ta­sa­pai­noa jäl­keen­päin.

Var­jot voi­vat jää­dä ai­ka mus­tik­si, jo­ten usein kan­nat­taa hou­ku­tel­la sä­vy­jä esiin siir­tä­mäl­lä Sha­dows-liu­kusää­din­tä oi­keal­le. Tar­vit­taes­sa voi­daan vaa­len­taa ko­ko ku­vaa Ex­po­su­rel­la, kun­han esim. ka­tu­lamp­pu­jen va­lot ei­vät pa­la lii­kaa puh­ki.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.