Digi KUVA - - TUO­TEAR­VIOT -

Sanf­rancisco­lai­nen Peak De­sign val­mis­taa huip­pu­luo­kan ka­me­ra­lauk­ku­jen ja ja­lus­toi­den li­säk­si myös va­rus­tei­ta, joi­den avul­la mat­ka- tai ka­me­ra­lauk­ku on hel­pom­pi pa­ka­ta ja pi­tää ta­va­rat jär­jes­tyk­ses­sä. Tech Pouch muis­tut­taa Peak De­sig­nin toi­let­ti­lauk­kua Wash Pouc­hia, mut­ta se on suun­ni­tel­tu la­tu­reil­le, joh­doil­le, akuil­le, muis­ti­kor­teil­le, pu­he­li­mel­le, kuu­lok­keil­le, pas­sil­le ja muil­le pik­ku­ta­va­roil­le, joil­la on tai­pu­mus le­vi­tä eri puo­lil­le lauk­kua. Pus­su­kan ko­ko on kak­si lit­raa ja sii­nä on pe­rä­ti 17 tas­kua ja nel­jä ky­nän­pi­di­ket­tä. Kun lauk­ku on avat­tu, se sei­soo omin avuin, jo­ten ta­va­roi­hin pää­see hy­vin kä­sik­si, mut­ta si­sus­tus­ta ei voi muun­nel­la. Vaa­lean­har­maa si­sä­puo­li on miel­lyt­tä­vä, ja ul­ko­pin­ta on kes­tä­vä ja vet­tä hyl­ki­vä. Vas­te­des mat­ka­va­rus­tuk­seen kuu­luu pas­sin ja ra­han ohel­la tä­mä pik­ku pus­suk­ka.

1 KII­TET­TÄ­VÄ

Vä­rit Tech Pouc­hin saa jo­ko ai­na var­ma­na mus­ta­na tai epä­ta­van­omai­sem­pa­na vaa­lean­vih­reä­nä.

1 2 2

Len­kit Pus­su­kan voi kiin­nit­tää Peak De­sig­nin hih­noi­hin kah­des­ta ul­ko­puo­lel­la ole­vas­ta len­kis­tä.

2

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.