Digi KUVA - - UU­TI­SET -

TAR­KEN­TA­MI­NEN ETUA­LAL­LE

Ensin on mää­ri­tel­tä­vä hy­per­fo­kaa­lie­täi­syys. Se on etäi­syys, jol­la saa­daan suu­rin mah­dol­li­nen sy­vyys­te­rä­vyy­sa­lue etua­lal­ta ää­ret­tö­mään. Al­ta näet, mi­kä se on APS-C- ja täy­si­ken­noi­sen ka­me­ran ylei­sim­mil­lä polt­to­vä­leil­lä. Kier­rä tar­ken­nus­ren­gas­ta, kun­nes se on tä­män etäi­syy­den koh­dal­la. Etäi­syys nä­kyy ka­me­ran et­sin­ku­van ala­reu­nas­sa.

Aps-c-ku­va­ken­no

Ki­no­koon ku­va­ken­no

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.