Digi KUVA - - TUO­TEAR­VIOT -

Käy­tä his­to­gram­mia sen ar­vioin­tiin, onko va­lo­tus koh­dal­laan. Yleen­sä pik­se­lei­den pi­täi­si ja­kau­tua laa­jas­ti his­to­gram­mil­le. Täs­sä va­sen lai­ta on pai­not­tu­nut lii­kaa, mi­kä tar­koit­taa, et­tä TUM­MIM­PIEN ALUEI­DEN YK­SI­TYIS­KOH­DAT EI­VÄT ERO­TU. Sik­si va­lo­tus­ta on kor­jat­ta­va va­loi­sam­paan päin.

Monista ka­me­rois­ta voi va­li­ta, kor­ja­taan­ko va­lo­tus­ta täy­sin, puo­lik­kain vai kol­ma­so­sa-as­ke­lein. MI­TÄ TIUHEMPI JAOTUS, SI­TÄ TAR­KEM­MIN VOI OSUA juu­ri oi­ke­aan va­lo­tuk­seen. Por­ras­tuk­sen sää­tö löy­tyy useim­mi­ten va­li­kos­ta, jon­ka nimi voi ol­la Va­lo­tus­sää­dön por­ras­tus tai Va­lo­tusas­kel­ten muut­ta­mi­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.