Kan­sain­vä­lis­tä ri­kos­tut­kin­taa

HS Metro - - VIIHDE - MARJU JÄRVINEN

HUKKUNEET Jaak­ko Me­lent­jeff, Ate­na 2017, 419 si­vua

KIRJA-ARVIO Jaak­ko Me­lent­jef­fin esi­kois­ro­maa­ni Hukkuneet tuo mie­leen Sil­ta-te­le­vi­sio­sar­jan, sil­lä ker­ron­nas­sa on jo­tain kä­si­kir­joi­tus­mais­ta. Ta­ri­nan voi­si hy­vin näh­dä elo­ku­vak­si tai tv-sar­jak­si so­vi­tet­tu­na. Poh­jois­mais­sa lii­ku­taan täs­sä­kin ta­ri­nas­sa, sil­lä ou­dos­ti kuol­leet vai­na­jat löy­ty­vät niin Suo­mes­ta kuin Is­lan­nis­ta­kin, ja jäl­jet joh­ta­vat Ruot­siin. Vä­lil­lä pii­pah­de­taan Tše­kis­sä. Vaik­ka ase­tel­ma on kiin­nos­ta­va, on juo­nes­sa hie­man lii­kaa ele­ment­te­jä, eh­kä hen­ki­löi­tä­kin. Kes­ki­vai­heil­la on tyh­jä­käyn­tiä, jo­ka oli­si kai­van­nut rius­kem­paa edi­toin­tia. Hukkuneet on sil­ti oi­va esi­koi­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.