Suo­ma­lai­set ryn­nis­ti­vät Vä­li­me­rel­le

HS Metro - - FRONT PAGE -

Vä­li­me­ren ran­noil­la kä­vi hei­nä­kuus­sa 230 000 suo­ma­lais­ta. Mat­kat li­sään­tyi­vät jo­pa 60 pro­sent­tia.

Vä­li­me­ren ran­noil­la kä­vi hei­nä­kuus­sa 230 000 suo­ma­lais­ta. Edel­lis­vuo­den hei­nä­kuu­hun ver­rat­tu­na Ete­lä-Eu­roo­pan mat­kat li­sään­tyi­vät hei­nä­kuus­sa jo­pa 60 pro­sent­tia. Ti­las­to­kes­kuk­sen lii­ken­ne- ja mat­kai­lu­ti­las­to­ja te­ke­vä Teemu Ok­ko­nen sa­noo, et­tä ny­kyi­sel­lä ta­val­la Ti­las­to­kes­kus on las­ke­nut mat­kai­lua vuo­des­ta 2012. Ti­las­to­kes­kus käyt­tää tie­dot­tees­saan sa­non­taa ”kaik­kien ai­ko­jen en­nä­tys­mää­rä”, mut­ta var­muu­del­la ky­sees­sä on en­nä­tys vain vuo­den 2012 jäl­kei­sel­tä ajal­ta. Ete­lä-Eu­roo­pan mai­hin las­ke­taan Es­pan­jan, Krei­kan ja Ita­lian li­säk­si muun muas­sa Kroa­tia, Por­tu­ga­li ja Turk­ki.

Sur­keat ko­ti­maan säät in­nos­ti­vat mat­kus­ta­maan Vä­li­me­ren mai­hin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.