Alai­käi­sen rais­kan­neel­le mie­hel­le van­keut­ta

HS Metro - - UUTISET -

16-vuo­ti­aan ty­tön Hel­sin­gin Pi­tä­jän­mäes­sä vii­me hei­nä­kuus­sa rais­kan­nut mies on tuo­mit­tu kol­mek­si vuo­dek­si ja kah­dek­sak­si kuu­kau­dek­si van­keu­teen.

Tuo­mion­sa tiis­tai­na an­ta­nut Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus kat­soi syyt­tä­jän ta­voin, et­tä 26-vuo­tias At­hir Ta­leb Khu­mais Al-Khaz­ra­ji syyl­lis­tyi tör­ke­ään rais­kauk­seen.

Syy­tet­ty kiis­ti teh­neen­sä mi­tään ri­kos­ta. Hän väit­ti oi­keu­des­sa kai­ken ta­pah­tu­neen yh- tei­sym­mär­ryk­ses­sä ty­tön kans­sa. Hän ei ker­to­man­sa mu­kaan myös­kään tien­nyt ty­tön ole­van alai­käi­nen.

Uh­rin mu­kaan ti­lan­tees­sa ei ol­lut min­kään­lais­ta yh­tei­sym­mär­rys­tä sek­su­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen suh­teen.

Kä­rä­jä­oi­keus ei us­ko­nut AlK­haz­ra­jin ver­sio­ta.

”Asia­no­mis­ta­jan ker­to­mus­ta voi­daan si­ten muu­ta näyt­töä vas­ten pi­tää joh­don­mu­kai­se­na ja luo­tet­ta­va­na”, Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus pe­rus­te­lee tuo­mio­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.