Puu­tar­ha­jä­tet­tä ei saa vie­dä toi­sen ton­til­le

HS Metro - - UUTISET -

Puu­tar­ha­jä­tet­tä, ri­su­ja, maaa­inek­sia – tai mi­tään muu­ta­kaan ta­va­raa ei voi vie­dä lu­vat­ta ke­nen­kään toi­sen hen­ki­lön ton­til­le, vi­her­tuo­tan­to­pääl­lik­kö Mar­ko Pe­su Es­poon kau­pun­ki­tek­nii­kan kes­kuk­ses­ta muis­tut­taa in­nok­kail­le syys­sii­voo­jil­le.

Puu­tar­ha­jä­te­ka­sat ru­men­ta­vat ja alen­ta­vat jo­ka vuo­si mo­nien lä­hi­met­sien vir­kis­ty­sar­voa. Ne toi­mi­vat myös hai­tal­lis­ten vie­ras­kas­vi­la­jien, ku­ten jät­ti­put­ken ja jät­ti­pal­sa­min le­viä­mis­reit­tei­nä luon­toon. Luon­toon jä-

Atet­ty puu­tar­ha­jä­te re­he­vöit­tää met­sän kas­vil­li­suus­poh­jaa, mi­kä joh­taa muun muas­sa nok­ko­sen run­sas­tu­mi­seen.

”Vi­he­ryl­lä­pi­dos­sa on vain yk­si puu­tar­hu­ri noin 3 000 kau­pun­ki­lais­ta koh­den, jo­ten ei meil­tä mon­taa kä­si­pa­ria löy­dy lu­vat­to­mia ri­su­ka­so­ja tai puu­tar­ha­jä­te­ka­so­ja set­vi­mään”, Pe­su to­te­aa.

Leh­det, ri­sut, ruo­hon­leik­kuu­jät­teet ja muut puu­tar­ha­jät­teet voi kom­pos­toi­da omal­la ton­til­la ja val­miin mul­lan voi käyt­tää seu­raa­va­na ke­sä­nä kas­vien kas­va­tuk­ses­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.